"optics" translation into Hungarian

EN

"optics" in Hungarian

EN optics
volume_up
{plural}

optics
volume_up
optika {noun}
That arrangement cut the reloading speed of the gun by more than half, and didn't hurt accuracy either, because this turret had better optics.
Ennek köszönhetően az ágyútöltés sebessége több mint másfélszeresére nőtt, sőt a célzási pontosság is megnőtt, mert az optika is jobb volt.
optics (also: physical optics)

Synonyms (English) for "optic":

optic

Context sentences for "optics" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe's a doctor in laser optics, on the Hil We get married June the third.
A menyasszonyom a lézeroptika doktora, ugyancsak a laboratóriumunkban.
EnglishNewton was making his discoveries about optics and gravitation.
Newton akkortájt tette az optikával és a nehézkedéssel kapcsolatos felfedezéseit.
EnglishI didn't do the code for 'Doom,' unfortunately, but I'm still your man for adaptive optics.
A Doom kódját például nem én írtam, sajnos, de ha adaptív optikáról van szó, én vagyok az ön embere.
EnglishI came up with a solution to this problem, and I came up with a solution based on adaptive optics for this.
Kitaláltam egy megoldást erre a problémára, és a megoldást az alkalmazkodó optikára alapoztam.
EnglishOur colleagues at KGB have delivered to us partial plans 188 • TOM CLANCY for the American adaptive-optics mirror.
Kollégáink a KGB-nél részleges tervekkel álltak elő az amerikai adaptív-optikai tükörre nézve.
EnglishThe mirror on the shuttle also has adaptive optics.
Az űrrepülőn elhelyezett tükörnek is van adaptív optikája.
EnglishOther than to say that it involves optics.
Valahogy így mondják: képbe kerülni, kilépni a fénybe.
English- The lens required perfect optics.
- A lencsék tökéletes optikai kidolgozást igényelnek.
EnglishI just took my hand off the fiber optics.
Csak elvettem a kezem az optikai kábelről.
EnglishNow the outcome of the Cancún conference is important for the European Union from the point of view of optics as well as of results.
A cancúni konferencia kimenetele egyrészt az imázs, másrészt az eredmények szempontjából is fontos az Európai Unió számára.
EnglishThat's called 'adaptive optics.'
EnglishThey still have a problem with thermal blooming because they haven't learned how to copy our adaptive optics.
Továbbra is szembe kell nézniük tudniillik egy problémával, a termikus kiszélesedéssel, mivel még nem jöttek rá, hogyan másolják le a mi adaptív optikánkat.
EnglishThe old optics are on the fritz.
EnglishThe light source shall consist of a CIE standard source A and associated optics to provide a near-collimated light beam.
A fényforrásnak szabványos CIE-A fényforrásnak kell lennie, egy olyan optikai rendszerrel együtt, amely csaknem párhuzamos sugarak nyalábját szolgáltatja.
EnglishI had to learn a lot of stuff from some of my own files about electronics and optics and listening fields and all that sort of technical stuff.
Sok mindent meg kellett tanulnom az elektromosságról, optikáról és lehallgató-mezőkről, meg ilyen technikai izékről szóló aktáimból.
EnglishSo this is a work that we were very intrigued with, working with the aesthetic of fur embedded with thousands of tiny different sizes of fiber optics, which twinkle like the night sky.
Ez egy olyan munka, amely nagyon izgatott minket, a szőrme esztétikumával dolgozni benne ezernyi különböző méretű apró száloptikával, melyek ragyognak, mint az éjszakai égbolt.