"optimising" translation into Hungarian

EN

"optimising" in Hungarian

See the example sentences for the use of "optimising" in context.

Context sentences for "optimising" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat, in fact, is the best way of optimising the production of native species.
Valójában így tudjuk a legjobban optimalizálni a honos fajok tenyésztését.
EnglishTo conclude, I also welcome the objective of optimising airport management.
Szeretném hozzátenni, hogy én is pártolom a repülőtér-igazgatás optimalizálásának célkitűzését.
EnglishWill optimising our use of these resources be enough to achieve the expected results?
Az erőforrások felhasználásának optimalizálása valóban elegendő lesz a várt eredmények eléréséhez?
EnglishThe huge efforts undertaken by the EIB bring into focus the importance of optimising the use of EIB capital.
Az EBB által felvállalt óriási erőfeszítések rámutatnak arra, hogy mennyire fontos lenne optimalizálni az EBB tőkéjének felhasználását.
EnglishToday, as we have already heard this morning, the major issue is increasingly optimising the efficiency of cohesion policies.
Amint azt ma reggel már hallottuk, jelenlegi legfőbb témánk a kohéziós politika hatékonysága optimalizálásának fokozása.
EnglishThe necessary increase in the European budget must go hand in hand with significant savings from optimising our spending.
Az európai költségvetés szükséges növelésének együtt kell járnia a kiadások optimalizálásából fakadó jelentős megtakarításokkal.
EnglishThe solutions range from optimising the use of existing capacity to perhaps revising the regulations on slots.
A megoldások köre a meglévő kapacitások kihasználásának optimalizálásától a résidőkre vonatkozó szabályozás esetleges felülvizsgálatáig terjed.
EnglishThis necessary increase in the European budget must be accompanied by substantial savings through optimising (pooled) expenditure.
Az Európai költségvetés e szükséges növelését jelentős megtakarításoknak kell kísérniük a kiadások optimalizálása (összpontosítása) révén.
English'Green corridors' are a fundamental concept for optimising Europe's transport and do so as sustainably as possible.
A 'zöld folyosók' koncepciója alapvető fontosságú Európa közlekedésének optimalizálása szempontjából, melyet a lehető legfenntarthatóbb módon kell megoldani.
EnglishWe need to bolster the policy of prevention, optimising financial resources and improving existing institutional structures.
Meg kell erősítenünk a megelőzés politikáját, optimalizálnunk kell a pénzügyi forrásokat, és fejlesztenünk kell a már meglévő intézményi struktúrákat.
EnglishIn times of narrowing natural resources, we must not only aim at energy efficiency but at optimising the use of resources as a whole.
A természeti erőforrások szűkülése idején nem csak az energiahatékonyság kell legyen a célunk, hanem az összes erőforrás felhasználásának optimalizálása is.
EnglishThe first of these states that the European Globalisation Adjustment Fund does function but that there are reasons for optimising its deployment.
Ezek közül az első arról szól, hogy az Európai Globalizációs Alap működik, azonban vannak teendők a felhasználásának optimalizálásával kapcsolatban.
EnglishOur administration must pursue its rationalisation drive with a view to further optimising our efficiency, notably through staff redeployment.
Az igazgatásunknak folytatnia kell ezt a fajta racionalizációt, hogy - konkrétan a személyzet átszervezése révén - tovább optimalizáljuk hatékonyságunkat.
EnglishThe European Commission is receptive to this idea, and it ought to present a proposal with a view to optimising the existing civil protection system.
Az Európai Bizottság fogékony erre az elképzelésre, és elő kellene terjesztenie egy javaslatot a meglévő polgári védelmi rendszer optimalizálásának céljával.
EnglishWe need to prioritise and we need to act which, in this case, means changing strategies, mobilising resources, increasing them and optimising the preventive policies.
Rangsorolnunk kell, és cselekednünk kell, ami ebben az esetben stratégiaváltást, a források mobilizálását, növelését és a megelőzési politika optimalizálását jelenti.
EnglishPriority has to be given here to optimising the European transport system, addressing the problem of existing bottlenecks and applying advanced logistics.
Itt elsőbbséget kell adni az európai szállítási rendszer optimalizálásának, foglalkozni kell a meglévő szűk keresztmetszetek problémájával, és fejlett logisztikát kell alkalmazni.
EnglishI therefore hope that my fellow Members will approve the compromise, and that we will take this important step towards optimising the internal market in one reading.
Ezért remélem, hogy képviselőtársaim elfogadják majd a kompromisszumot, és egy olvasatban sikerül megtennünk a belső piac optimalizálásának irányába tett fontos lépést.
EnglishWe need to increase transparency by optimising the work of the institutions and by means of more extensive communication, while at the same time ensuring that these measures do not increase expenses.
Növelni kell az átláthatóságot az intézmények munkájának optimalizálásával, szélesebb körű kommunikációval, ugyanakkor odafigyelve arra, hogy a költségek ezzel ne növekedjenek.

Other dictionary words

English
  • optimising

Search for more words in the English-Indonesian dictionary.