"optimism" translation into Hungarian

EN

"optimism" in Hungarian

EN optimism
volume_up
{noun}

optimism
Diligence, discipline, hard work, optimism, the personalization of glory.
Szorgalom, kitartás, fegyelmezettség, optimizmus és a siker hajszolása.
The optimism to which the Minister's remark had given birth fund the table vanished.
A miniszter szavai nyomán fellélegző optimizmus egy csapásra semmivé lett.
Furthermore, this false optimism is also leading to the wrong solutions.
A téves optimizmus ráadásul rossz megoldásokhoz vezet.
optimism
Optimism was a virtue; and the despair, the terror I often felt -- it was a sin.
A derűlátás erény, de az én gyakori rémületem, reménytelenségem, az bűn.
Love required so much optimism, so much trust in the future.
A szeretethez rengeteg derűlátás, a jövőbe vetett hit szükséges.
Such strength, always such strength and such irrepressible optimism.
Milyen erő, micsoda elpusztíthatatlan derűlátás!

Context sentences for "optimism" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishConsumers and businesses can therefore look to the future with renewed optimism.
A fogyasztók és a vállalkozók ezért megújult optimizmussal tekinthetnek a jövőbe.
EnglishNo optimism, too often they looked for things that would go wrong instead of right.
Túlságosan gyakran keresik azt, mi üthet ki balul ahelyett, hogy mi sikerülhet.
EnglishThe decisions on ratification of the Treaty of Lisbon are cause for optimism.
A Lisszaboni Szerződés ratifikálásáról szóló határozatok optimizmusra adnak okot.
EnglishIt has been said that the optimism that we are showing must be rooted in realism.
Elhangzott, hogy optimizmusunk alapjául a realizmus kell, hogy szolgáljon.
EnglishThat is why I cannot share the optimism of the two Presidents that the crisis is over.
Ezért sem tudok osztozni a két elnök abbéli optimizmusában, hogy vége a válságnak.
EnglishIt may be that Commissioner Ferrero-Waldner's instinctive optimism proves misplaced.
Elképzelhető, hogy Ferrero-Waldner biztos ösztönös optimizmusa csődöt mond.
EnglishRecently, Obama has introduced optimism at a sort of time of global financial crisis.
Nemrégiben Obama előhozta az optimizmust a pénzügyi világválság idején.
EnglishA gallery of monstrous doll-faces - pink vacuous faces, full of goofy optimism.
Babaarcgyűjtemény rózsás, üres, bárgyú optimizmust sugárzó arcok.
EnglishThe things we heard there about the United Nations did not inspire great optimism.
Nem adtak nagy optimizmusra okot azok a dolgok, amiket ott hallottunk az Egyesült Nemzetekről.
EnglishSix months ago, the entry into force of the Treaty of Lisbon inspired optimism and hope.
Fél évvel ezelőtt a Lisszaboni Szerződés életbe lépése optimizmust és reménységet sugallt.
EnglishOnly from time to time individual cars went on their way with determined optimism.
Csak egy-két személyautó folytatta útját elszánt optimizmussal.
EnglishHe was becoming irritated by Tommy's businesslike manner, his absurd optimism.
Kezdte bosszantani Tommy üzleti modora, lehetetlen derűlátásra.
EnglishI hope the Commission is right in its optimism on dairy markets.
Remélem, hogy megalapozott a Bizottság tejpiacokkal kapcsolatos optimizmusa.
EnglishShe chortles at my optimism, as if this dream buried itself long ago.
Csak kacarászik az optimizmusomon, mintha ez az álom már réges-régen szertefoszlott volna.
EnglishFor Creswell had been in a tizzy of optimism even before Gordons arrival.
Ami azt illeti, Creswell már Gordon érkezte előtt is valamiféle derűlátó zsongásban leledzett.
EnglishAnd so you will select now your causes for optimism, she said, as you always have.
- Hogy kiszálazgathasd okaidat a derűlátásra - mondta Akasa.
EnglishI agree with that, but on that point in particular I see little cause for optimism.
Egyetértek ezzel a törekvéssel, de nem vagyok túl bizakodó.
EnglishWith this set of measures, there is also reason for optimism.
Ha megvalósítjuk ezeket az intézkedéseket, akkor minden okunk megvan az optimizmusra.
EnglishSo, word filtered down to me that you don't share my optimism about our company's future.
Nos, lényegében, úgy tudom,...hogy ön nem osztja az optimizmusomat a cég jövőjével kapcsolatban.
EnglishI greet the measures and the text by the Council with moderate optimism and satisfaction.
Mérsékelt optimizmussal és elégedettséggel üdvözlöm a Tanács intézkedéseit, valamint a szöveget.