"optimist" translation into Hungarian

EN

"optimist" in Hungarian

EN

optimist {noun}

volume_up
optimist (also: sanguine)
That was Amyas all over - an absolutely unjustified optimist.
Ilyen volt Amyas mindvégig: tökéletesen alaptalanul a végsőkig optimista.
Know the difference between a pessimist and an optimist?
Tudod mi a különbség a pesszimista és az optimista között?
What an optimist you are, said Lightner bitterly.
Micsoda optimista maga jegyezte meg Lightner epésen.

Context sentences for "optimist" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis, in other words, is a question of whether you are an optimist or a pessimist.
Ez más szóval azt jelenti, hogy a kérdés az, hogy optimisták vagy pesszimisták vagyunk-e.
EnglishAs a historical optimist, I choose the latter point of view in case of doubt.
Történelmi optimistaként kétely esetén ez utóbbi szempontot választom.
EnglishRegarding the human race, Dylan was as much of an optimist as ever.
an már nem szerette volna az embereket, de éppen elég volt belőlük a mai napra.
EnglishSecondly, concerning Cyprus, my friend, Mr Wiersma, said that I must be an optimist.
Másodszor, Ciprus vonatkozásában barátom, Wiersma úr azt mondta, hogy optimistának kell lennem.
EnglishCall me an optimist, but I like waking up in the morning.
EnglishHis wife was always the optimist, Ed saw.
MP mindig igyekezett a dolgok jó oldalát látni.
EnglishAs an optimist I feel that this may be one of the main instruments helping to bring European Union institutions closer to ordinary people.
Optimistaként úgy gondolom, hogy ez lehet az egyik fő eszköz, amely segít közelebb hozni az európai uniós intézményeket az emberekhez.
EnglishSecondly, you have to be a professional optimist to be a European Commissioner, at least if you are responsible for EU enlargement and relations for south-eastern Europe.
Másodsorban egy európai biztosnak hivatalból optimistának kell lennie, legalábbis, ha az illető biztos az Európai Unió bővítéséért és a délkelet-európai kapcsolatokért felel.