"opting for" translation into Hungarian

EN

"opting for" in Hungarian

See the example sentences for the use of "opting for" in context.

Similar translations for "opting for" in Hungarian

to opt verb
Hungarian
for conjunction
see noun

Context sentences for "opting for" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen opting for a career in science, women face a greater challenge than men do.
A tudományos pálya választásakor, a nőknek nagyobb kihívással kell számolni, mint a férfiaknak.
EnglishUnfortunately the European Parliament is opting in too many cases today to spend more money.
Sajnos az Európai Parlament túl sok esetben dönt úgy mostanában, hogy több pénzt költsön.
EnglishRyan hadn't registered in either party, opting instead to be an independent.
Ryan egyik párthoz sem tartozott: függetlennek tartotta magát.
EnglishWe have done so by opting for selective regionalisation conducted by the ACPs themselves.
Mindezt maguk az AKCS-országok által vezérelt szelektív regionalizáció választása mellett tettük.
EnglishHowever, obviously not everyone agrees, since our British friends are so keen on opting out.
Azonban természetesen nem mindenki ért egyet, mivel brit barátaink ragaszkodnak a mentességhez.
EnglishOpting to leave Heart and the breakabout on their own tripped no conditioning alarms in the Earther.
Az, hogy egyedül hagyja Alacrityt és Heartot, nem riadóztatta a kondicionálást a földiben.
EnglishThe question of opting in or opting out, the role of the Ombudsman - there are many problems to resolve.
Az opt in vagy opt out kérdése, az ombudsman szerepe - számos probléma vár megoldásra.
EnglishJapan made headlines by opting to forego candidate representation...
Cserébe egy sokat ígérő szeződésért, a japánok állítólag...
EnglishThe European Parliament, on the other hand, is opting to increase the European Union budget for 2011.
Másfelől azonban az Európai Parlament növelni kívánja az Európai Unió 2011. évi költségvetését.
EnglishThe alternative is opting for the long term; in the case of the bluefin tuna, we are talking about 2012!
Ennek alternatívája a hosszú távú megközelítés; a kékúszójú tonhal esetében 2012-ről beszélünk!
EnglishHe was good at seeing the drop coming and opting out of the relationship first.
Élete első nője óta több tucat lányt és asszonyt hagyott faképnél, míg őt magát legfeljebb kétszer-háromszor ejtették.
EnglishHowever, China and the US are opting for a different route.
Kína és az Egyesült Államok azonban más utat választott.
EnglishI greatly regret that my own country, the UK, is opting out because of those two particular proposals.
Őszintén sajnálom, hogy saját országom, az Egyesült Királyság pontosan e miatt a két javaslat miatt marad kívül.
EnglishOpting for other solutions means a substantial economic burden, which is often impossible to shoulder.
Más megoldások mellett dönteni jelentős anyagi terhet is jelent, amit gyakran képtelenek az érintettek felvállalni.
EnglishA lot of the countries that had regularly resorted to aggression before were now opting for peaceful, negotiated settlements.
Több, korábban agresszióra hajlamos ország most a viták békés, tárgyalásos rendezését szorgalmazta.
EnglishMany humans urged co-opting of Galactic models that older races had themselves co-opted from ancient designs.
Sok ember sürgette olyan galaktikus modellek felhasználását, amelyeket a régebbi fajok már maguk is ősi tervekből merítettek.
EnglishThe European Council endorsed this at its spring meeting by opting for a general approach based on stability.
Az Európai Tanács is helybenhagyta ezeket tavaszi ülése során azzal, hogy a stabilitáson alapuló általános megközelítést választotta.
EnglishAnd indeed, an assessment of the value of this directive comes, perversely, from the very fact that the UK is not opting into it.
És valóban, az irányelv értékének egy részét fonák módon éppen az adja, hogy az Egyesült Királyság kivonja magát alóla.
EnglishBut merely opting into it and to the concept of it, as has been done by the government, is not, of course, the final shout.
De a projektbe - és az egész elképzelésbe - való belépés, amely mellett a kormány döntött, természetesen nem az utolsó szavunk.
EnglishThe price of polluting our environment must be high, and the rewards for opting for carbon dioxide-free solutions must be tempting.
Környezetünk szennyezését meg kell drágítani, míg a széndioxidmentes megoldást célzó törekvéseket kifizetődővé kell tenni.

Other dictionary words

English
  • opting for

Translations into more languages in the bab.la English-Spanish dictionary.