"opting out" translation into Hungarian

EN

"opting out" in Hungarian

See the example sentences for the use of "opting out" in context.

Similar translations for "opting out" in Hungarian

to opt verb
Hungarian
out adverb
Hungarian
to out verb
Hungarian

Context sentences for "opting out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, obviously not everyone agrees, since our British friends are so keen on opting out.
Azonban természetesen nem mindenki ért egyet, mivel brit barátaink ragaszkodnak a mentességhez.
EnglishThe question of opting in or opting out, the role of the Ombudsman - there are many problems to resolve.
Az opt in vagy opt out kérdése, az ombudsman szerepe - számos probléma vár megoldásra.
EnglishHe was good at seeing the drop coming and opting out of the relationship first.
Élete első nője óta több tucat lányt és asszonyt hagyott faképnél, míg őt magát legfeljebb kétszer-háromszor ejtették.
EnglishI greatly regret that my own country, the UK, is opting out because of those two particular proposals.
Őszintén sajnálom, hogy saját országom, az Egyesült Királyság pontosan e miatt a két javaslat miatt marad kívül.
EnglishThe fact is, however, that by not signing and by opting out of the Charter, they are not protecting themselves; they are shielding something that is already protected.
Azáltal azonban, hogy nem írják alá a chartát, és kívül maradási jogot gyakorolnak, valójában nem magukat védik; olyasmit védelmeznek, ami már védelmet élvez.

Other dictionary words

English
  • opting out

Even more translations in the Romanian-English dictionary by bab.la.