"or else" translation into Hungarian

EN

"or else" in Hungarian

EN or else
volume_up

or else (also: otherwise)
`You have to keep your face quiet or else the surrogate cracks and peels.
Az arcizmok nem mozdulhatnak, különben a bőrpótló megrepedezik és lehámlik.
How else to explain the chaotic arrangement of vessels, one on top of the other?
Különben hogyan kerültek volna összevissza egymás tetejére a hajók?
--Or else, said the Lord of the Flies, we shall do you?
Különben folytatta a Legyek Ura , különben végzünk veled.
Either he had clambered swiftly down the scaffolding during the fight, or else-
A harc során Maserd vagy lemászott az állványzatról, vagy pedig
Or else he came back and left it here with his other luggage.
Vagy pedig visszajött, és itt hagyta a többi csomagjával együtt!
Or else she drank the stuff that Popé brought and laughed a great deal and went to sleep.
Vagy pedig itta a vacakot, amit Popé hozott, és rengeteget nevetett és elaludt.
Why else do Greeks demand the return of the Elgin Marbles?
Máskülönben miért követelnék vissza a görögök az Elgin-márványokat?
This must be made clear, or else it just becomes a cacophony about the treaty.
Ezt egyértelművé kell tenni, máskülönben ez csak a Szerződéssel kapcsolatos kakofónia marad.
Why else would they suddenly surround his room with security guards?
Máskülönben hogy kerültek volna oda biztonsági őrök egyik percről a másikra?

Synonyms (English) for "or else":

or else

Similar translations for "or else" in Hungarian

or conjunction
Hungarian
else adjective
Hungarian
else adverb

Context sentences for "or else" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis might be an illusion, but it drew him as nothing else ever had in his life.
Lehet, hogy csak illúzió, de annyira vonzotta, mint még soha semmi az életében.
EnglishAlan suddenly remembered that Thad had added something else - one final detail.
Alannek hirtelen eszébe jutott, hogy Thad még hozzátett valami más részletet is.
EnglishLike everybody else on Mars, Bee and Chrono have learned to get along all alone.
Mint a Marson mindenki, Bee és Chrono is megtanulta, hogy egyedül boldoguljon.
EnglishAnd, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.
És persze, ha minden kötél szakad, akkor csak elereszted magad és jöhet a fiesta.
EnglishAnother one spoke sharply to Avery, who was yelling on the phone to someone else.
Egy másik éles hangon Averyhez beszélt, aki valaki mással üvöltözött telefonon.
EnglishThe formation lights revealed the size of the unknown receiver, but nothing else.
A jelzőlámpák megmutatták az ismeretlen gép hatalmas kiterjedését, de semmi mást.
EnglishIf I couldn't think of anything else to do, why didn't I write my autobiography?
Ha semmi más tennivalót nem tudok kitalálni, miért nem írom meg az önéletrajzomat?
EnglishWhat if someone else was in the house and would hear my voice as I used the phone?
Mi van, ha valaki van még a házban, és meghallja a hangomat, amikor telefonálok?
EnglishWell, Gurgeh; just ask yourself this: what else could I possibly want from you?
Hát, Gurgeh, csak tedd fel magadnak a kérdést: mi a fenét akarhatnék még tőled?
EnglishI mean, now you got someone else involved, and that really worries me, McDeere.
Most még valakit belekevert az ügybe, McDeere, és ennek egyáltalán nem örülök.
EnglishThey had pistols on their hips, and Mark noticed the pistols before anything else.
Oldalukon pisztoly lógott; Mark előbb vette észre a pisztolyt, mint bármi mást.
EnglishI know nothing else about her and am enjoined by the will to make no inquiries.
Semmi többet nem tudok, és a végakarat meg tiltja, hogy tovább kérdezősködjek.
EnglishWhen the lid is raised, the aroma of the steam is like nothing else in the world.
Amint a fedőt leveszik, olyan illat csap ki - nincs több olyan a föld kerekén!
EnglishYou own the automobile; if you want to rust it up, it aint nobody else's business.
Az autó a magáé; ha azt akarja, hogy berozsdásodjon, senkinek semmi köze hozzá.
EnglishIt could charge, out-running all else, and it could stand seemingly motionless.
Tudott támadni, mindent elsöpörni, és tudott látszólag mozdulatlan is maradni.
EnglishDavid knew he was lying extravagantly, but what else could he tell his mother?
David tudta, hogy folyékonyan hazudik, de mi mást mondhatott volna az anyjának?
EnglishSince the body wasn't the body of Ruby Keene, it must be the body of someone else.
Mivel a holttest nem Ruby Keene teste volt, valaki más hullájának kellett lennie.
EnglishIf you can't have it any more, piss on it so no one else will want it either.
Ha többé nem kapod meg, tedd visszataszítóvá, hogy másnak se legyen rá gusztusa!
EnglishTo suggest anything else would indicate a total fixation on the European Union.
Bármi mást sugallni azonban csak az Európai Unióhoz való teljes fixáció lenne.
EnglishIt was a frightening event to hear about, but it had happened to someone else.
Még hallani is szörnyű volt, de hát végül is Reggie közvetlenül nem volt érintve.