"or something" translation into Hungarian

EN

"or something" in Hungarian

EN or something
volume_up

Like the greatest invention since ... the telegraph or something.
Mármint: a legnagyobb találmány a... távíró vagy valami hasonló óta.
Maybe one of the guards could beat him up, or something like that, Beech said.
Mondjuk, az egyik őr megverhetné, vagy valami hasonló mondta Beech.
Afraid she might have to give evidence or something like that.
Talán az izgatja, hogy vallomást kell tennie, vagy valami hasonló.

Similar translations for "or something" in Hungarian

or conjunction
Hungarian
something noun
Hungarian

Context sentences for "or something" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen, somewhere between the Rogue and the Umpqua, something unexpected happened.
Aztán egyszerre csak történt valami a Rogue és az Umpqua folyók közti térségben.
EnglishI had to do something about it at last, because my creditors were getting nasty.
Végül is kellett valamit tennem, mert a hitelezőim egyre csúnyábban viselkedtek.
EnglishSomething like this always happens three days before a European Council meeting.
Mindig történik valami ehhez hasonló az Európai Tanács ülése előtt három nappal.
EnglishMichael knew he ought to say something, but for the moment it seemed impossible.
Michael tudta, hogy mondania kellene valamit, ám ez egyelőre lehetetlennek tűnt.
EnglishThe government which was subsequently formed was also something new for Albania.
Az ezt követően megalakult kormány szintén újdonságot jelentett Albánia számára.
EnglishKeepiru couldn't pin it down, but there was something to the taste of the water.
Volt valami ismerős az itteni terepben, de Kipiru nem tudta meghatározni, mi az.
EnglishOnce it had something to do with those damn hedges clipped to look like animals.
Egyszer azzal az ocsmány állat formájúra vágott élő sövénnyel volt kapcsolatban.
EnglishLemoine smiled, and something in his smile seemed to attract Anthony's attention.
Lemoine mosolygott, s volt valami a mosolyában, ami figyelmessé tette Anthony t.
EnglishMy theory is that the murderer wore gloves or wrapped something round his hand.
Az elméletem az, hogy a gyilkos kesztyűt viselt, vagy rátekert valamit a kezére.
EnglishAs Holmes would've pointed out, during the time in question, something was afoot.
Holmes valahogy így fogalmazna, a kérdéses időpontban valami lógott a levegőben.
EnglishSmall tremors ran through it, as though something inside was having a little fit.
Remegés futott végig rajta, mintha valami élőlénynek lenne benne görcsös rohama.
EnglishWhat I propose is something new-an extension of the concept, a refinement of it.
Én valami újat javasolok: az eredeti koncepció kiterjesztését, tökéletesítését.
EnglishIt was looking into the dark and seeing something that was going to cat you up.
Mint amikor az ember a sötétbe néz, és megpillant valamit, ami fel akarja falni.
EnglishAlan suddenly remembered that Thad had added something else - one final detail.
Alannek hirtelen eszébe jutott, hogy Thad még hozzátett valami más részletet is.
EnglishAlso, when Deeds gave away his fortune, he gave away something that wasn't his.
Amikor Deeds elajándékozta a szerencséjét, elajándékozott olyat, ami nem az övé.
EnglishHe shook his head as if trying to clear something out of It, staring at nothing.
Megrázta a fejét, mintha el akarna űzni belőle valamit, majd belebámult a semmibe.
EnglishWell, you would know something about his height, but there's a lot of uncertainty.
Nos, valamennyit azért tudnánk róla, de nagyon sok lenne benne a bizonytalanság.
EnglishProtections are something I must craft, however, if this scheme is to work at all.
A védelmi rendszert még ki kell alakítanom, ha működik egyáltalán az elképzelés.
EnglishShe did give me something which belonged to him, and I've always been grateful.'
Azért Mary Beth adott valamit Julien holmijából, és én máig hálás vagyok érte.
EnglishWe are hung as we are hung, for better or worse, or something, or something awful.
Vagyunk ahogy vagyunk, jól-rosszul, vagy valahogy, vagy valahogy éppen komiszul.