"Oral" translation into Hungarian

EN

"Oral" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Oral" in context.

Context sentences for "Oral" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith your permission now, Mr President, I should like to reply to Oral Question.
Elnök úr, engedelmével, válaszolnék az. sz., szóbeli választ igénylő kérdésre.
EnglishThe oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
A Landsbergis úr által tett szóbeli módosítás nincs összhangban ezzel a döntéssel.
English. - Mr President, I have an oral amendment to my own written amendment.
előadó. - Elnök úr! Írásos módosító indítványomat szeretném szóban módosítani.
EnglishNice. y ou'll all be expected to pass... both the Written and an oral examination.
Ti mind arra számitottatok, hogy átmentek... mind az irásbeli, és szóbeli vizsgákon.
EnglishWe are, therefore, pleased that the oral amendment to this paragraph has been adopted.
Örülünk ezért, hogy az erre a bekezdésre vonatkozó szóbeli módosítást elfogadták.
EnglishOnce a story is set down as an oral path, it must remain forever unaltered.
Ha egy történetet valaki előad, annak a szövegén soha többé nem lehet változtatni.
EnglishI am very grateful to the Secretariat because this was a very late oral amendment.
Nagyon hálás vagyok a titkárságnak, mivel ez egy nagyon kései szóbeli módosítás volt.
EnglishMadam President, I should like to propose an oral amendment to the Greens.
előadó. - (DE) Elnök asszony, szeretnék a zöldeknek szóbeli módosítást javasolni.
EnglishGood chap, he was even ed­ucated in America, at Oral Roberts University.
Remek fickó, és nem fogja elhinni, Amerikában tanult, az Oral Roberts Egyetemen.
English. - Madam President, my second oral amendment is very simple as well.
szerző. - Elnök asszony, a második szóbeli módosításom is épp ilyen egyszerű.
EnglishThat is the oral amendment, and my proposal is to vote in favour of all three parts.
Ez a szóbeli módosítás, és azt javaslom, hogy szavazzuk meg mindhárom részt.
EnglishThe rapporteur's oral amendment reflected these positive trends in Russia.
Az előadó szóbeli módosítása tükrözte ezeket a kedvező oroszországi fejleményeket.
EnglishIt should also be noted here that we are also including Mr Kelam's oral amendment.
Itt meg kell jegyezni, hogy Kelam úr szóbeli módosítását is belefoglaljuk.
EnglishIf that is not so, I am in favour of this oral amendment being part of the original.
Ha nem, akkor támogatnám, hogy a szóbeli módosítás legyen az eredeti része.
EnglishThe oral amendments tabled by Mr Kelam and Mr Hutchinson were accepted.)
Kelam úr és Hutchinson úr által előterjesztett szóbeli módosításokat elfogadják.)
English(SV) The oral amendment concerns the deletion of a single word, and that is the word 'and'.
(SV) A szóbeli módosítás egyetlen szó módosítására vonatkozik, és ez az "és” szó.
EnglishMr Albertini, no, it is the oral amendment to Amendment 7 after paragraph 45.
Nem, Albertini úr, a téma a 7. módosító indítvány szóbeli módosítása a 45. bekezdés után.
EnglishI made a request that you should change your oral explanation into a written explanation.
Azt kértem, hogy a szóbeli indokolás helyett válassza az írásbeli indokolást.
EnglishThe oral amendment is on the voting list but nobody stood up to support it.
A szóbeli módosítás rajta van a szavazási listán, mégsem állt fel senki, hogy támogassa.
EnglishOur oral question to the Commission has to be seen in a positive spirit.
A Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdésünket pozitívan kell tekinteni.

Other dictionary words

English
  • Oral

Search for more words in the Swahili-English dictionary.