EN oriental
volume_up
{adjective}

oriental (also: orient)
volume_up
keleti {adj.}
They are proud of this and also of their oriental Christian tradition.
Büszkék is erre, akárcsak keleti keresztény hagyományaikra.
They beat preexisting Oriental empires like the Mughals and the Ottomans.
Levertek már létező keleti birodalmakat, mint a mugalokat es az oszmánokat.
Old white ware and Oriental porcelain, antique Blue Willow, and old Spode.
Régi mázatlan porcelánt, keleti porcelánt, antik kék szomorúfűzeset, régi csontporcelánt.

Synonyms (English) for "orient":

orient

Context sentences for "oriental" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDid you mean those slanting kind of glasses that make you look kind of oriental?
Arra a ferde, japános szemüvegre gondol, amely keleties külsőt kölcsönöz az embernek?
EnglishIt is Oriental in its simplicity, but we are Americans, Kilgore, and not Chinamen.
Az egyszerűsége keleties egyszerűség, mi azonban amerikaiak vagyunk, Kilgore, nem kínaiak.
EnglishAbby, the petite girl with the vaguely oriental cast to her eyes, smiled timidly from the opening.
Abby, a törékeny, enyhén keleties szemű leányzó mosolygott befelé szégyenlősen.
EnglishI'd always understood these Oriental girls were brought up modestly behind the veil.
Angyali ártatlansággal megkérdezte tőlem néhány virágnak a nevét.
EnglishAnd she had the damndest eyes, with a tilt that was not oriental, and a soft woman's mouth.
Fantasztikus szemek, egzotikus beütéssel, és puha asszonyszájak.
EnglishIn Oriental fashion he had appreciated Hercule Poirot's courteous refusal to rush him in any way.
Igen nagyra becsülte Hercule Poirot udvariasságát, azt, hogy nem akarta semmiképpen sürgetni.
EnglishHe also had a description of a seriously fed-up major: tall, muscular, rather Oriental face.
Megtudta egy roppant elégedetlen őrnagy személyleírását is: magas, izmos, az arca erősen keleties vonású.
EnglishMaybe it was because they had just spoken of Japan, but there was something oriental about the whirl of petals.
Talán, mert éppen azelőtt Japánról beszéltek, volt valami keleties a szirmok örvénylésében.
EnglishBut, cried the Oriental in him, Babus do not travel far to retail compliments.
De aztán felkiáltott benne az ázsiai; Babuk nem utaznak ilyen messzire csak azért, hogy dicséreteket mondjanak valakinek.
EnglishNegros Oriental class, the officer of the deck announced.
Negros Oriental-hajóosztály jelentette a fedélzeti tiszt.
EnglishNo idea in her head that her husband wasn't a pillar of respectability in oriental book dealing.
Soha eszébe sem jutott arra gondolni, hogy a férje más is lehet, mint a tisztesség mintaképe, a társadalom oszlopa.
EnglishZeropoulos spread out a pair of Oriental hands.
Zeropulosz keleties hévvel tárta szét a karját.
EnglishI meant - oh, something Oriental!
Teljesen kiszámíthatatlan, hogy mit tart mulatságosnak.
EnglishA woman of oriental extraction Vietnamese, perhapsopened it, and informed him that Mrs.
Egy keleties arcú nő - talán vietnami - nyitott ajtót, és informálta, hogy Mrs. Vance valóban a rezidencián tartózkodik.
EnglishSix hundred years before, it had been judged the most exquisite Oriental torture to imprison a man in a cage that size for a few weeks.
Hatszáz évvel ezelőtt keleten ez bizonyult a legjobb kínzásnak: néhány hétre ketrecbe zárni egy embert.
EnglishThere were their beds, and their little Persian altars and gods, and rich rugs and tasseled pillows and the usual Oriental swirl of design.
A fiúk a főbejáratnál kucorogtak, mint két márványszobor, fejüket felhúzott térdükre hajtva szepegtek.
EnglishAnd I didn't like all the Christian monasteries in which there seemed a deep mysticism that was more Oriental than Western.
És nem tetszettek a keresztény monostorok, amelyeknek sűrű titokzatossága inkább a Keletre volt jellemző, mint a Nyugatra.
EnglishAnd there lay the bed with its small lamp, and on the bed so many pillows in the Oriental style, a soft soft nest into which I fell, like a Persian.
Ott volt az ágy az apró lámpással, és az ágyon rengeteg párna, keleties stílusban, pihepuha fészek.
EnglishI'm an inscrutable oriental.
- Ó, Halnak nem tudsz ártani - mondta Bobby.
EnglishAn Oriental servant answered.
Egy ázsiai szolga jelent meg a küszöbön.