"ought to" translation into Hungarian

EN

"ought to" in Hungarian

See the example sentences for the use of "ought to" in context.

Similar translations for "ought to" in Hungarian

ought noun
to ought verb
to preposition

Context sentences for "ought to" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMichael knew he ought to say something, but for the moment it seemed impossible.
Michael tudta, hogy mondania kellene valamit, ám ez egyelőre lehetetlennek tűnt.
EnglishI remember him telling us that we ought to wipe out the kzinti for good and all.
Emlékszem, egyszer azt mondta, ki kéne irtanunk a kzineket egyszer és mindenkorra.
EnglishFor that the people ought to be grateful, you are so solicitous to their needs.
A nép tartozik hálával, amiért olyan önzetlenül gondoskodik a szükségleteikről.
EnglishIt occurred to me that I ought to do this, that this creature deserved no better.
Arra gondoltam, hogy ezt kellene tennem, mert ez a kreatúra nem érdemel jobbat.
EnglishThose involved in public procurement ought to consider the long-term benefits.
A közbeszerzésben érintetteknek figyelembe kell venniük a hosszú távú előnyöket.
EnglishThis is peanuts compared to the EUR 30-35 billion Europe ought to be providing.
Ez semmi ahhoz a 30-35 milliárd euróhoz képest, amit Európának nyújtania kellene.
EnglishThen Paul said: I stand at Caesar's judgment seat, where I ought to be judged.
Pál tiltakozott: "A császár bírói széke előtt állok, itt kell fölöttem ítélkezni.
EnglishHe ought to, because he sort of cloned mine from his own, if you see what I mean.
Tudnia kell, hiszen a magáéból teremtette az enyémet, ha érted, mire gondolok.
EnglishBut anyone who was a friend to him would tell him this: he ought to come back.'
De mindenkinek, aki a barátja volt, meg kellene mondania neki: vissza kell jönnie.
EnglishIf necessary, the European Union ought to be ready to continue this mediation.
Ha szükséges, az Európai Uniónak készen kellene állnia a közvetítés folytatására.
EnglishI kind of figured that ought to give me first call on you, as you might say.
Én legalább is reméltem, hogy először nálam teszi tiszteletét, ahogy ön mondaná.
EnglishHe gave me a quick darting frown, as if perhaps something ought to be done about it.
Olyan rosszallóan pillantott rám, mintha tenni szeretett volna valamit ez ellen.
EnglishAnd he spoke also a parable to them, that we ought always to pray and not to faint,
Ahogy a partra lépett, a város felől egy ördögtől megszállt ember tartott feléje.
EnglishThink I ought to go around and tell him I hope my chin didn't hurt his fist?
Talán menjek el hozzá, és kérdezzem meg, nem fájt-e az állam a tisztelt öklének?
EnglishWe both ought to shave in the dark, the Colonel told him, and went out the door.
Jobban tennénk, ha mindketten sötétben borotválkoznánk mondta az ezredes, és kiment.
EnglishThis being the case, the material on the search engines ought to be standardised.
Mivel ez a helyzet ezért a keresőmotorokban található anyagokat egységesíteni kell.
English'Then maybe you ought to postpone your thinking and do a little sleeping instead.'
- Akkor talán elhalaszthatnád a gondolkodást, és inkább aludhatnál egy kicsit.
EnglishHe already owns a piece of the farm, so it ought to be a good investment for him.
Már így is a tulajdonában van a farm egy része, úgyhogy ez előnyös befektetés neki.
EnglishYou ought to have seen her wag her little bottom at me as she went past my table.
Látnod kellett volna, hogy riszálta a seggét, valahányszor elment az asztal mellett.
EnglishOf course, a man like that ought never to marry; he isn't cut out for domesticity.
Persze egy ilyen embernek nem volna szabad megnősülnie... nem házasságra született.

Other dictionary words

English
  • ought to

Even more translations in the Czech-English dictionary by bab.la.