"ought to be able" translation into Hungarian

EN

"ought to be able" in Hungarian

See the example sentences for the use of "ought to be able" in context.

Similar translations for "ought to be able" in Hungarian

ought noun
to ought verb
to preposition
to be verb
Hungarian
be- particle
Hungarian
able adjective

Context sentences for "ought to be able" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey were approaching a tall dune, from which they ought to be able to see the coast.
Egy magas homokbucka felé közeledtek, amelyről már látniuk kellett a tengerpartot.
EnglishIf so, we ought to be able to discover this tough friend's identity fairly easily.
Ha így van, akkor meglehetősen könnyen megállapíthatnók ennek a vagány barátnak a kilétét.
EnglishWe ought to be able to find the gene for bipolar; there's a relationship.
Meg kellene találnunk a mániás depresszió génjét; van köztük összefüggés.
English'Rich city fella like you ought to be able to do better'n ten bucks.'
- A magafajta gazdag városi urak többet is megengedhetnének maguknak, mint tíz dolcsit.
EnglishWe ought to be able to fake a story that will rock them to sleep, if necessary.
Majd kiagyalunk egy jó kis mesét, amivel elringathatjuk őket.
EnglishIf we've screwed up the ecosystem, we ought to be able to fix the parts we broke, some of them anyway.
Semmit nem tehetünk, csak megfigyelhetjük a dolgokat, de erre nem vagyok vevő.
EnglishAnd, as far as guarding her is necessary, her husband ought to be able to do that.
És amennyiben szükség van rá, hogy még figyeljék Gabriellát, hát azt most már a férje is el tudja végezni.
EnglishEveryone ought to be able to enjoy enough money to guarantee a decent standard of living.
Mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy elegendő pénze legyen a tisztes életszínvonal fenntartásához.
EnglishThe European Union ought to be able to help meet global food demand.
Az Európai Uniónak képesnek kellene lennie arra, hogy segítsen a globális élelmiszerkereslet kielégítésében.
EnglishAnd in a democracy, we ought to be able to do better.
Egy demokratikus rendszerben kell, hogy találjunk jobb megoldást!
EnglishNow you know who it is you ought to be able to get the evidence.
Most már tudja, kiről kell bizonyítékot szereznie.
EnglishWith Hoffman's records and cooperation from Con Edison, you ought to be able to find out where Joseph lived.'
Hoffman feljegyzései alapján, és a Villamosművek együttműködésével megtalálhatja Joseph lakhelyét.
EnglishA teacher ought to be able to out-guess his student.
A mesternek ki kell találnia, mi járhat a tanítványa fejében.
English'I've got some dry wood in one of the packs, and we ought to be able to find more near the bottom of that pile.
Az egyik csomagban van még egy kis száraz fa, és talán annak az alján is találhatunk valamennyit.
English'We ought to be able to get it together,' he said, but she did not mistake him; he wasn't talking to her.
Rendbe kell tennünk ezt... mondta a férfi, de Donna nem értette félre: tudta, hogy nem hozzá beszél ezt a dolgot...
EnglishOne ought to be able to draw him, said Clarke.
Valahogy ki kellene ugratni a bokorból mondta Clarke.
EnglishYou ought to be able to think up a better story than that.
Jobb mesét is kigondolhatna, hölgyem.
EnglishBut you ought to be able to guess what's happened.
De magának sejtenie kellene, mi történt.
EnglishYou ought to be able to get up in a day or two.'
Úgy két-három nap múlva fel is kelhetsz.
EnglishIf they can't look after themselves they ought to be able to look after themselves, and in that case I shouldn't have minded so much.
Vagy legalábbis kellene tudniuk vigyázni magukra, és ha mégse, akkor sem izgatott volna annyira az egész.

Other dictionary words

English
  • ought to be able

Translations into more languages in the bab.la Czech-English dictionary.