"ought to do" translation into Hungarian

EN

"ought to do" in Hungarian

See the example sentences for the use of "ought to do" in context.

Context sentences for "ought to do" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt occurred to me that I ought to do this, that this creature deserved no better.
Arra gondoltam, hogy ezt kellene tennem, mert ez a kreatúra nem érdemel jobbat.
EnglishYou will only think I feel more than I ought to do, when I tell you all.
Sőt ha mindent elmondok, azt fogod mondani, hogy jobban szeretem őt, mint kellene.
EnglishMr President, I think we ought to do away with this notion of European money.
Elnök úr! Szerintem jó lenne most már megszüntetni azt a fogalmat, hogy "európai pénz”.
EnglishOught to do you a big favor and throw this junk in the garbage for you, she thought.
Tehetnék neked egy nagy szívességet, és kidobhatnám ezt a szemetet a kukába, gondolta Mona.
EnglishBecause I never could make him understand that that was what civilized people ought to do.
Mert sosem tudtam megértetni vele, hogy a civilizált embereknek így illik ezt csinálni.
EnglishWhat I ought to do is curl up in bed and read the Sunday Times.
Semmi másra nincs szükségem, mint ágyba bújni, és elolvasni a vasárnapi Times-ot.
EnglishIf you've never read any of these stories, you ought to do yourself a favor.
Ha eddig nem olvastak egyet sem, sürgősen pótolják a hiányosságot.
EnglishLike you do a few things which you hadn't ought to do maybe.
Akárcsak maga néhány dologban, amiket esetleg nem kellett volna tennie, Marlowe.
EnglishDawn must be a long way away, but I ought to do something about it.
A hajnal még jócskán odébb van, de addig még el kell intéznem valamit.
EnglishI think, she said, you ought to do a little work on your mental picture of Chris Lavery.
Azt hiszem mondta , még egy kicsit jobban ki kellene dolgoznia Chris Laveryről alkotott elképzelését.
EnglishCollinson put a hand on my arm, mumbling: I don't know whether I--whether we ought to do this.
Collinson a karomra tette a kezét és azt mondta: Nem tudom, szabad-e ezt nekem nekünk megtenni.
EnglishI'm not a doctor--I was once, but I'm not now--I told them what they ought to do was ring up the police.
Nem vagyok én orvos, valamikor az voltam, megmondtam nekik, hogy hívják fel a rendőrséget.
EnglishAnd I indeed did formerly think that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth.
Eleinte magam is úgy véltem, hogy a názáreti Jézus ellen minden úton-módon föl kell lépni.
EnglishShe wouldn't know, said Miss Marple, what she ought to do.
Nem is tudhatta folytatta Miss Marple , hogy mit kell tennie.
EnglishYou're assuming that you ought to do what they want of you.'
Feltételezed, hogy teljesítened kell, amit kívánnak tőled.
English'All the same, there might be a story we ought to do first.
- Meglehet, de van itt egy sztori, ami sokkal fontosabb.
EnglishAre you quite sure that you feel what you ought to do?
Bizonyos vagy benne, hogy, úgy szereted Darcyt, ahogy kell?
EnglishHe nearly asked her opinion on what he ought to do about it.
De még menyire! értett vele egyet az elnök.
EnglishThat ought to do it, Venkman said with a smirk.
Azt hiszem, így jó lesz vigyorgott Venkman elégedetten.
EnglishThat, I said, is what you ought to do.
De hát tegye meg mondtam én , menjen vissza hozzájuk.

Other dictionary words

English
  • ought to do

In the English-Indonesian dictionary you will find more translations.