"ought to have been" translation into Hungarian

EN

"ought to have been" in Hungarian

See the example sentences for the use of "ought to have been" in context.

Similar translations for "ought to have been" in Hungarian

ought noun
to ought verb
to preposition
to have verb
to be verb
Hungarian

Context sentences for "ought to have been" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe had replaced it in his wallet and it ought to have been in his wallet after his death.
Visszatette a tárcájába, és a halála után is a tárcájában kellett volna lennie.
EnglishI think perhaps you ought to have been told more about things before, said Egerton.
Azt hiszem, már régen esedékes lett volna, hogy valaki beszéljen magával ezekről a dolgokról.
EnglishThere ought to have been something else for him to say: how to fix matters.
Mást is meg kellene mondania: hogy miként hozzák rendbe a dolgokat.
EnglishBecause she knew none better where it ought to have been found!
Mert tudta... senki sem tudta jobban, mint ő... hogy hol kellett volna megtalálni.
EnglishThe CFP has already wiped out most of what ought to have been a great renewable resource.
A KHP már nagy részben megsemmisítette azt, ami jelentős megújuló erőforrás lehetett volna.
EnglishWe ought to have been far more innovative, and we could have been.
Sokkal innovatívabbnak kellett volna lennünk és ez sikerülhetett is volna.
EnglishThat twenty thousand pounds ought to have been left to me - not to Flora.
Azt a húszezer fontot énrám kellett volna hagynia... nem Florára.
EnglishAnd by rights Franz Ascher ought to have been locked up years ago.
Igazság szerint Franz Aschert már évekkel előbb le kellett volna csukni.
EnglishThe body, if there is a body, ought to have been discovered by now, or will be very soon.
A holttestet, ha van holttest, valaki már felfedezte volna mostanáig, vagy hamarosan felfedezik.
EnglishThey appeared vaguely humanoid, with a deeper darkness where their eyes ought to have been.
A szobrok közt cikázó árnyékok felnyögtek, és feléjük suhantak.
EnglishI do not know the answer, but the question ought to have been examined.
A választ sajnos nem tudom, de a kérdés vizsgálatra szorul.
EnglishThese issues obviously ought to have been debated in committee.
Ezekről a kérdésekről a bizottságban kellett volna szót ejteni.
EnglishCaptain Gregory ought to have been able to find Mona Mars, if she was that close to his beat.
Gregory századosnak meg kellett volna találnia Mona Marsot, ha ilyen közel volt ahhoz, amire ő gondolt.
EnglishThe murderer ought to have been spotted five or six times over.
A gyilkosnak ötszörösen-hatszorosan kellett volna lebuknia.
EnglishMotor boat ought to have been here nigh on two hours ago.
A motorcsónaknak majdnem két órája meg kellett volna érkeznie.
EnglishA girl of twenty, I ought to have been prostrated, I suppose - agonized with shame or something.
Húszéves lány lévén, nyilván meg kellett volna alázkodnom... szenvednem a szégyentől, vagy valami ilyesmi.
EnglishCommissioner, this debate ought to have been held about another Member State as well, namely, Romania.
Elnök úr! Ezt a vitát egy másik tagállammal kapcsolatban is le kellene folytatni: Romániára gondolok.
EnglishFloyt was studying Alacrity as though he were something for which there ought to have been a vaccine.
Floyt úgy tanulmányozta Alacrityt, mint egy kellemetlen vírust, ami ellen meg kell találnia a vakcinát.
EnglishThe portraits that ought to have been on his wall right now were of two men who were semiforgotten.
Az olajfestmények helyén két másik, két majdnem elfelejtett személyről készült portré helyét foglalták el.
EnglishBut they hadn't been as bright as they ought to have been.
De nem voltak olyan okosak, mint lenniük kellett volna.

Other dictionary words

English
  • ought to have been

Search for more words in the Greek-English dictionary.