"our back" translation into Hungarian

EN

"our back" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our back" in context.

Similar translations for "our back" in Hungarian

squirrel noun
Hungarian
back noun
back adjective
back adverb
to back verb

Context sentences for "our back" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey last for about five miles, in which case we put our foot back on the pedal.
Ez körülbelül öt mérföldig tart, amikor is visszatesszük a lábunkat a pedálra.
EnglishPresident Musharraf should recognise that we have not turned our back on Pakistan.
Musarraf elnöknek fel kell ismernie, hogy nem fordítottunk hátat Pakisztánnak.
EnglishUntil the shuttle crew is safely back aboard, our feelings will have to wait.
Amíg az űrkomp legénysége nincs biztonságban, addig az érzelmeket szüneteltetjük.
EnglishWe're not gonna drive around this town with a dead girl in the back of our van!
Nem fogunk odamenni a városon keresztül... egy halott lánnyal a furgonomban!
EnglishNo, we're just a couple trying to put the spark back in our relationship.
Nem, mi csak megpróbáltuk visszazökkenteni a kapcsolatunkat a régi kerékvágásba.
EnglishTell our people to fall back if they can do so safely - and take defensive action only.
Parancsolja meg az embereinknek, hogy vonuljanak vissza, és ha tehetik, ne lőjenek.
EnglishThe meeting breaks up as we silently file back to our offices and lock our doors.
A megbeszélés véget ér, csöndben visszamegyünk az irodáinkba, és magunkra zárjuk az ajtót.
EnglishWe need to go back to our roots in terms of investing in agriculture.
A mezőgazdaságba való befektetéssel kapcsolatban vissza kell térni a gyökereinkhez.
EnglishIt's our way back into Shark, so long as the U-boats find our convoy.
Amíg a tengeralattjárók megtalálják a konvojt, mi visszajuthatunk a Shark-ba.
EnglishThere's nothing holding us back, except our own mentality about play.
Semmi sem tart vissza minket, a játékkal kapcsolatos mentalitásunkat kivéve.
EnglishIt would be ludicrous and perverse for us to turn our back on them, having achieved them.
Nevetséges és ésszerűtlen lenne, ha elérésük után hátat fordítanánk nekik.
EnglishIt is about time we went back to our principle of open trade to stimulate the world economy.
Ideje visszatérni a nyílt kereskedelem elvéhez és így ösztönözni a világgazdaságot.
EnglishAs soon as we got back from our honeymoon, she announced she was taking over the bookkeeping.
Amint hazaértünk a nászútról, kijelentette, hogy átveszi a könyvelés gondjait.
EnglishBy way of conclusion, I urge the House not to turn its back on our values.
Mintegy lezárásként, sürgetem a Házat, ne fordítson hátat értékeinknek.
EnglishWhen raccoons tried getting on our back porch, Mama just chased them off with a broom.
Amikor a kertünkbe akartak bemászni, a mamám seprűvel kergette el őket.
EnglishDo those two 'nos' mean that we must turn our back on technological innovation?
De ez a két "nem” vajon azt is jelenti, hogy hátat kell fordítanunk a technológia fejlődésének?
EnglishSo the ball is back in our court and above all perhaps in the Council's.
A labda tehát itt van megint a mi térfelünkön, és mindenekelőtt talán a Tanács térfelén.
EnglishThey were just flits, on the edge of our vision back then, werent they?
Akkor még csak egy villanásként érzékeltük őket, a szemünk sarkából, nem?
EnglishPity about that man drinking only beer, he said as we commenced our walk back to Merrick.
Kár, hogy az az ember csak sört ivott mondta, miközben visszafelé indultunk Merrickhez.
EnglishWe cannot go back on our commitments made at the G20 on this point.
Nem hátrálhatunk ki a G20-ak tanácskozásán tett kötelezettségvállalásunkból.

Other dictionary words

English
  • our back

Even more translations in the English-Norwegian dictionary by bab.la.