"our best" translation into Hungarian

EN

"our best" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our best" in context.

Similar translations for "our best" in Hungarian

squirrel noun
Hungarian
best adjective
best adverb
Hungarian
to best verb
well noun
well adjective
well adverb
well conjunction
Hungarian

Context sentences for "our best" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
Mint közismert, Európa érdekeit az szolgálja legjobban, ha egységesen lépünk fel.
EnglishIf you'll unlock the door, we'll do our best not to trouble you for a while.
Ha megtenné még, hogy kinyitja nekünk az ajtót, hosszabb ideig nem is zavarnánk.
EnglishTay and I did our best to condemn his machinations, but we were shouted down.
Tayjal mindent elkövettünk, hogy meghiúsítsuk a fondorkodását, de lehurrogtak.
EnglishWe have to have a meal and a bed-and this looks like our best chance for both.
Ételre és szállásra van szükségünk, márpedig itt van rá a legtöbb esélyünk.
English.. but we have a spectacular opportunity to make the best of our relationship.
Nos, jobbára Vigóé és itt a ragyogó alkalom, hogy rendezzük kettőnk dolgát.
EnglishIt is a dangerous thing to do, but it is probably our best shot at catching this guy.
Nagyon veszélyes, de valószínűleg ez a legjobb lehetőségünk, hogy elkapjuk őt.
EnglishThen we shall have to do our best, Trull Sengar, to hold it all together.
Akkor meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, Trull Szengár, hogy ne engedjük.
EnglishThat old fellow, he said, he makes our best propaganda technicians look absolutely silly.
Az az öregfiú mondta teljesen lepipálja a mi legjobb propagandatechnikusainkat.
EnglishIf we are among the best, our competitiveness will, however, be assured.
Ha azonban a legjobbak között vagyunk, akkor a versenyképességünk biztosítva lesz.
EnglishIt seems that our citizens find the best way to dispose of garbage are in water sources.
Úgy tűnik, hogy a lakosság szerint vízforrásaink a legjobb helyek a szemétlerakásra.
EnglishI give the floor to our best speaker today, and that is Mrs McGuinness.
A mai nap legjobb felszólalójának adom át a szót, azaz McGuinness asszonynak.
EnglishWe did our best to calm them, but some of them had gone into a rage.
Legjobb tehetségünk szerint csitítottuk őket, de volt, amelyik valósággal tombolt.
EnglishWe choose not to choose, even when it goes against our best self-interests.
Azt választjuk, hogy nem választunk, még akkor is, ha az a legjobb érdekünkkel ellenezik!
EnglishWe will continue with our work, wishing our former colleague very best wishes and good luck.
Folytatjuk munkánkat és volt kollégánknak a legjobbakat és sok szerencsét kívánunk.
EnglishThat's our best deal, and Voyles said you can go to hell if you said no.
Ez a legjobb ajánlatunk és Voyles kijelentette: elmehet a pokolba, ha nemet mond, Mitch.
EnglishWe will do our best, dear Captain, though that can be only a dry and hollow satisfaction.
- Minden tőlünk telhetőt megteszünk, kedves kapitányom, bár ez igencsak csekély vigasz.
EnglishOur best chance is to go the way the Skull Bearers least expect us to take.
Legjobb, ha arra megyünk, ahol a Koponyahordozók nem számítanak ránk.
EnglishI believe we're at our best when we're confronted with big issues.
Hiszem, hogy a nagy problémák megoldásakor legjobb képességeinket használjuk.
EnglishWith our best regards to you and your dear ones, we will now hastily withdraw from your presence.
Add át üdvözletünket szeretteidnek, és most, ha megengeded, már itt sem vagyunk.
EnglishOur best bet is to travel north tomorrow until we reach the edge of the Mist Marsh.
Legjobb, ha holnap északnak megyünk, amíg el nem érjük a Ködlápot.

Other dictionary words

English
  • our best

Have a look at the English-Norwegian dictionary by bab.la.