"our boys" translation into Hungarian

EN

"our boys" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our boys" in context.

Similar translations for "our boys" in Hungarian

squirrel noun
Hungarian
boy noun
Hungarian

Context sentences for "our boys" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI was on the ship that shot the damned thing down, watching our boys do their job.
A hajón voltam, amelyik lelőtte azt az átkozott bombát, és néztem, hogy dolgoznak a fiúk.
EnglishThat's why our boys aren't allowed to use outside navigational aids.
Ezért nem engedjük, hogy a mi fiaink külső navigációs eszközöket használjanak.
EnglishYou want to have the Mounties show up to collect our bad boys, and call Andrews.
- Jó lenne, ha értesítenéd a csendőrséget, hogy jöjjenek el a rossz fiúkért, és hívd az Andrewst.
EnglishWe bought it five years ago, Great Benefit Life, when our boys were seventeen.
Öt évvel ezelőtt kötöttük a Great Benefit biztosítótársasággal, amikor tizenhét éves volt a két fiunk.
EnglishI think, as a society, we put more pressure on our boys to succeed than we do on our girls.
Azt hiszem a társadalmunk sokkal nagyobb nyomást gyakorol a fiúkra a siker terén, mint a lányokra.
EnglishThree of our boys were killed, however, before we got the swag.
Közülünk is hárman otthagyták a fogukat, mire megszereztük a zsákot.
EnglishWe can't sit back and wait for them to pick off our boys.
Nem dőlhetünk hátra a karosszékben, hogy megvárjuk, amíg az FBI megkeresi a srácainkat.
EnglishOur first customers, two boys on a Honda motorcycle, were already turning in to see what was going on.
Már érkeztek is az első ügyfelek, két fiú egy Honda-motoron, jöttek megnézni, mi lesz itt.
EnglishThe boys in our class chose one military unit or the other, but as a group, they enlisted one hundred percent.
Az osztálytársaink közül volt, aki az egyik alakulatot választotta, és volt, aki a másikat.
English01:01:42.04,01:01:44.98 The newspapers say our boys are doing great.
Az újság azt írja, hogy a fiúk jó munkát végeznek.
EnglishNothing about that prevents us from paying attention to the literacy needs of our boys between ages three and 13.
De ez még nem ok arra, hogy elvonjuk a figyelmet a 3-13 éves fiúk műveltségi szükségletéről.
EnglishThe words under the poster said: SUPPORT OUR BOYS!
SEGÍTSÉTEK FIAINKAT! - buzdított a plakát szövege.
EnglishTwo of our boys made All-American this year.
Ebben az évben két fiunk lett amerikai bajnok.
EnglishWhen I look at them, I... see our boys.
Mikor őket nézem, Én... a mi fiainkat látom.
EnglishOur boys aren't in the football leagues.
A fiaink nem játszanak a bajnokságokban.
EnglishThese bad boys know our blood now.
Kössék be a sebeiket, ezek a vérre jönnek.
English'Boys, our little gray buddies are telepathic, and they seem to pass this ability on to us through the air.
- Srácok, a mi szürke kis cimboráink gondolatolvasók, és úgy tűnik, hogy a levegőn át képesek ránk is kiterjeszteni ezt a tulajdonságukat.
EnglishWe leave our books with the boys.
A fiúknál szoktuk hagyni a könyveket.
EnglishOur boys are pretty hot for it.
EnglishOur boys' deaths galvanize.

Other dictionary words

English
  • our boys

Have a look at the Swedish-English dictionary by bab.la.