"our budget" translation into Hungarian

EN

"our budget" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our budget" in context.

Similar translations for "our budget" in Hungarian

squirrel noun
Hungarian
budget noun
to budget verb
Hungarian

Context sentences for "our budget" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat means that we also have to find room in our budget for these new priorities.
Ez azt jelenti, hogy költségvetésünkben helyet kell találni eme új prioritásoknak is.
EnglishAs you know, we will put forward our budget review before the end of the year.
Mint azt tudják, még az év vége előtt közzétesszük költségvetési felülvizsgálatunkat.
EnglishAfter all, our European budget is nothing other than politics in the form of figures.
Végső soron a mi európai költségvetésünk nem más, mint politika számokban.
EnglishOur budget is very limited when compared to what it ought to be.
Költségvetésünk nagyon limitált, ha összevetjük azzal, milyennek kellene lennie.
EnglishThat is not our share of the budget. That is our share of the increase.
És ez nem a költségvetés ránk eső része, hanem a bővítés ránk eső része.
EnglishWe know it is always very difficult to decide the budget for our institution.
Tudjuk, hogy mindig nehéz intézményeink költségvetéséről dönteni.
EnglishFinally, with regard to our own budget, this, too, must be in line with our own strategy.
Végül, a saját költségvetésünk esetében is, ennek meg kell felelnie a saját stratégiánknak.
EnglishThen we will be ready to present our draft budget for 2012.
Akkor készen állunk majd, hogy ismertessük a 2012. évi költségvetés tervezetét.
EnglishIt is important to fight for our convictions; for a budget that is visionary in a time of crisis.
Fontos, hogy harcoljunk a meggyőződésünkért, a válságos időkben látnoki költségvetésért.
EnglishThe logic behind our draft general budget is quite simple.
Az általános költségvetési tervezetünk mögött meghúzódó logika igen egyszerű.
EnglishWe could do something, give other priorities in our budget.
Tehetnénk valamit, más prioritásokat kellene meghatározni a költségvetésben.
EnglishThat is the only way in which we will be able to balance our budget again in the medium term.
Csak ilyen módon leszünk képesek arra, hogy középtávon egyensúlyba hozzuk a költségvetésünket.
EnglishFirstly, our aspirations for the budget review itself.
Először is, véleményünk szerint magát a költségvetést is felül kell vizsgálni.
EnglishIt is obviously true that, when we look at our budget too, agriculture is an important part of it.
Nyilván igaz, hogy a költségvetés szempontjából is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság.
EnglishOn the other hand, the proposal will entail tariff revenue losses of EUR 80 million from our budget.
Más részről a javaslat következtében költségvetésünkből 80 millió EUR vámbevétel esik ki.
EnglishWe will obviously lose money and our ways and means budget.
Nyilvánvalóan pénzt veszítünk, és költségvetési kiadásaink fedezésére szolgáló eszközöket.
EnglishMr Lewandowski, you were always such a good parliamentarian defending the budget on our side.
Lewandowski úr, ön mindig is kiváló képviselő volt, aki megvédte a költségvetést a mi oldalunkról.
EnglishWe must exclude matters unconnected with our mission from the budget as much as possible.
A költségvetésből a lehető legnagyobb mértékben ki kell zárnunk a feladatunkhoz nem kapcsolódó ügyeket.
EnglishWe have EUR 144 billion in our annual budget, from which EUR 5 billion has somehow been extracted.
144 milliárd EUR van az éves költségvetésünkben, amelyből 5 milliárd EUR valahogy ki lett vonva.
EnglishI have been personally addressing the subject of the 'Lisbonisation' of our budget for some time now.
Már egy ideje személy szerint én foglalkozom költségvetésünk "lisszabonizálásának” kérdésével.

Other dictionary words

English
  • our budget

Have a look at the English-Greek dictionary by bab.la.