"our children" translation into Hungarian

EN

"our children" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our children" in context.

Similar translations for "our children" in Hungarian

squirrel noun
Hungarian
children noun
child noun
Hungarian

Context sentences for "our children" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis raises the serious question of what sort of future we want for our children.
Ez azt a komoly kérdést veti fel, hogy milyen jövőt szeretnénk a gyerekeinknek.
EnglishFor better or for worse, we are shaping Europe's future by how we raise our children.
Ha jó, ha rossz, azáltal formáljuk Európa jövőjét, ahogy gyermekeinket neveljük.
EnglishWe have to rethink the fundamental principles on which we're educating our children.
Újra kell gondolnunk az alapvető elveket gyermekeink oktatásával kapcsolatban.
EnglishHow should we care for our planet Earth, which we hold in trust for our children?
Miként kezeljük bolygónkat, amelyért felelősséggel bírunk gyermekeink felé?
EnglishIt's becoming evident that talk will not effect the return of our children.
Egyértelművé vált, hogy a tárgyalások útján nem kaphatjuk vissza a gyerekeket.
EnglishIt is our obligation to give the best possible protection to our children.
Kötelességünk a lehető legmagasabb szintű védelemben részesíteni a gyermekeinket.
EnglishInstead of the children being our hope, what if we're condemning them to our fate?
A gyerekek voltak az utolsó reménységünk, mi van, ha ugyanaz vár rájuk mint ami ránk.
EnglishAfter all, we are the generation that is currently deciding the future of our children.
Végül is mi vagyunk az a generáció, amely jelenleg dönt gyermekeink jövőjéről.
EnglishWe owe it to ourselves, we owe it to our children-we owe it to the planet.
Tartozunk ezzel magunknak, tartozunk a gyermekeinknek, tartozunk a bolygónak.
English. - (FR) The Internet is an integral part of our children's everyday lives.
írásban. - (FR) Az internet szerves része gyermekeink minden napi életének.
EnglishIt is our duty to protect children from a world that may destroy them.
Kötelességünk megvédeni a gyermekeket attól a világtól, amely tönkreteheti őket.
EnglishIt is a question of the future of our children, which means our future.
Ez a gyermekeink jövőjének kérdése, ami azt jelenti, hogy a mi jövőnk kérdése is.
EnglishOur children, the future generation, are growing up in these conditions.
A gyermekeink, a következő nemzedék tagjai ilyen körülmények között nőnek fel.
EnglishOur children may surprise you, Daneel, he commented at last, breaking the long silence.
A gyermekeink még meglephetnek téged, Daneel mondta Hari, megtörve a hosszú csendet.
EnglishIn a civilised society, we must put the safety of our children above everything.
A civilizált társadalomban mindennél fontosabbnak kell tekintenünk gyermekeink biztonságát.
EnglishNothing is more important than the health, wellbeing and future of our children.
Gyermekeink egészségénél, jóléténél és jövőjénél semmi nem fontosabb.
EnglishOur children are finding themselves increasingly on their own as we are increasingly busy.
Gyermekeink egyre inkább magukra maradnak, mi pedig egyre elfoglaltabbak vagyunk.
EnglishOur children are growing up very quickly learning to read, learning to use machinery.
A gyerekeink úgy nőnek fel, hogy nagyon gyorsan megtanulnak olvasni, gépeket használni.
EnglishOur children are our future; therefore we have to pay particular attention to their safety.
A gyermekeink jelentik a jövőt, és biztonságukra ezért fokozottan kell ügyelni.
EnglishA couple of years ago, we were told that our children would not know what snow was.
Néhány évvel ezelőtt azt mondták, gyermekeink nem ismerik majd a havat.

Other dictionary words

English
  • our children

Moreover, bab.la provides the English-Greek dictionary for more translations.