"our city" translation into Hungarian

EN

"our city" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our city" in context.

Similar translations for "our city" in Hungarian

squirrel noun
Hungarian
city noun
Hungarian

Context sentences for "our city" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI told her of Avicus and Zenobia, of our hunting in the city of Constantinople.
Meséltem Avicusról és Zenobiáról, közös vadászatainkról Constantinopolis utcáin.
EnglishWith all due respect, commander, there is only one way to save our city.
-Minden tiszteletemmel, parancsnok, csak egy mód van, hogy megmentsük a városunkat.
EnglishKalak is dead, and the reason for their secretive existence in our city no longer exists.
Kalak halott, nincs tehát szükség arra, hogy továbbra is titkosan működjenek.
EnglishAnd now, said Craddock, we'll see what our correct City gentleman has to say about it all.
- Most pedig - szólt Craddock - meglátjuk, mit szól mindehhez a kifogástalan üzletember.
EnglishThese lunatics were in our city, not far away in a capital which we mourned.
Ezek az elmeháborodottak itt voltak a mi városunkban, nem a távoli Urbsban, amelyet gyászoltunk!
EnglishThere would be more but for the fear of a Demon attack on the Wing Hove, our own home city.
Többen is lennének, ha nem féltenénk Szárnyas Fészket, a szülővárosunkat a démon támadástól.
EnglishThe point behind these proposals is that Tyr must become more self-sufficient if our city is to survive.
A javaslatok lényege: Tyrnek önellátónak kell lennie ahhoz, hogy életben maradjon.
EnglishIn Vilnius we do not have a City, so our actions are different.
Vilniusban nekünk nincs egy City-nk, így lépéseink eltérnek az ott foganatosítandó intézkedésektől.
EnglishI thought we were discussing ways to save our city from destruction, Timor said dryly.
Én azt hittem, azokat a módokat vitatjuk, hogyan mentsük meg városunkat az összeomlástól - mondta szárazon Timor.
EnglishTrouble, he said, still softly, is something our little city don't know much about, Mr.
A problémák mondta, változatlanul nyájasan a mi kis városunkban ritkák, mint a fehér holló, Mr. Marlowe.
EnglishDon't make us go back to our liberal city home... with tales of prejudice and bigotry... from in the heart of Utah.
Nehogy liberális városunkban arról kelljen mesélnünk, milyen előítéletesek itt Utahban.
EnglishWe heard their wonderful speeches, which were harmonious with the diachronic tolerant spirit of our City.
Hallottunk csodálatos beszédeiket, amelyek összhangban álltak városunk történelmileg toleráns lelkével.
EnglishAnd we could not have chosen a more perfect moment in the history of this great city for our little contrivance.
Kicsinyded ötletünkhöz nem is választhattunk volna tökéletesebb pillanatot e nagyváros életében.
EnglishAnother issue is, a city's like our family portrait.
Másrészről, egy város olyan, mint egy családi fénykép.
EnglishAs you know, that city was once a strong place, proud and fair, Minas Ithil, the twin sister of our own city.
Mint tudod, a város valamikor erős volt, büszke és tisztességes, Minas Ithil, a mi városunk ikertestvére.
EnglishFor half a century we were not allowed to have our own national anthems or flags; and our capital city was Moscow.
Fél évszázadon keresztül nem lehetett saját nemzeti himnuszunk és lobogónk; fővárosunk pedig Moszkva volt.
EnglishI'd be just as happy if they all fell down some dragon's gullet by nightfall today and let us regain rule of our own city!
Kifejezetten boldog lennék, ha egy sárkány felfalná őket az egyik éjjel, és mi visszakapnánk a hatalmunkat!
EnglishAnd so there was considerable relief and happiness when in January of 326, the Emperor headed for our city once again.
Annál nagyobb örömmel és megkönnyebbüléssel fogadták a hírt, hogy 326 januárjában a császár ismét az Urbsba jön.
EnglishHe's been dead too long, and give me but five Skanderbegs and I'd raise a new Crusade to take back our city from the Turks.
Adjatok nekem öt Szkender béget, és olyan keresztes hadat szervezek, amely visszaveszi városunkat a töröktől!
EnglishLet them prove their stated intent and come forward to take part in helping this government build our city's future.
Hadd bizonyítsák be, hogy azok, akiknek mondják magukat, és segítsenek ennek a kormánynak felépíteni a város jövőjét.

Other dictionary words

English
  • our city

Have a look at the English-Japanese dictionary by bab.la.