"our company" translation into Hungarian

EN

"our company" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our company" in context.

Similar translations for "our company" in Hungarian

squirrel noun
Hungarian
company noun

Context sentences for "our company" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the main, the vivacity of our conversation and the pleasure of our company.
- Tulajdonképpen a velünk való beszélgetés üdítő hatását és társaságunk kellemes voltát.
EnglishOne day there were two of our company bidden to a Feast of the Family, as they call it.
Megesett például, hogy az egyik napon két emberünket meghívták egy családi ünnepre.
EnglishBut I sensed that our small company was by no means ready to disband.
Ám úgy éreztem, még nem jött el az ideje, hogy kis társaságunk szétszéledjék.
EnglishOver half our little company, our splendid cherubic company, was in this abominable prison.
Angyali bájú kis társaságunknak több mint fele itt volt, ebben az ocsmány börtönben.
English'Others will also fall, and our company will increase ere the Queen returns to health.'
Mások is elesnek majd, és a csapatunk egyre bővül, amíg királynőnk vissza nem nyeri egészségét.
EnglishWe were two for so long, and then you forced Zenobia into our company.
Olyan sokáig voltunk kettesben, aztán te közénk erőltetted Zenobiát.
EnglishThey were afraid that the events and characters of the film might discredit our company.
Féltek attól, hogy a filmben lejátszódó jelenetek és szereplők rossz fényt vetnek társaságunkra.
EnglishWe must follow the Orcs, if there is hope that any of our Company are living prisoners.'
Üldözőbe kell vennünk az orkokat, ha van még remény, hogy bármelyik társunk is él a fogságukban.
EnglishSo, word filtered down to me that you don't share my optimism about our company's future.
Nos, lényegében, úgy tudom,...hogy ön nem osztja az optimizmusomat a cég jövőjével kapcsolatban.
EnglishYou'll meet our people, learn abbut our company, and we'll talk about the future.
Megismerkednének az embereinkkel, tanulmányoznák a vállalatunkat, és utána majd elbeszélgetünk a jövőről.
English"Maybe on paper our company is worth less to Wall Street, but I can tell you it's worth more.
"Talán papíron a cégünk kevesebbet ér a Wall Street- en, de elmondhatom Önöknek, többet ér annál.
EnglishOur company is a vulture, Ringwald explained with a devious smile.
A mi cégünk afféle keselyű magyarázta Ringwald ravasz mosollyal.
EnglishBut he also foresaw that one member of our company would not reach the far side of the Dragon's Teeth.
De azt is meglátta, hogy társaságunk egyik tagja nem éri el a Sárkányfogak túlsó oldalát.
English'Boromir was a valiant member of our Company ' said Frodo at length.
- Boromir a társaság vitéz tagja volt - mondta végül Frodó.
EnglishWill it please you to see the Epilogue, or to heare a Bergomask dance, betweene two of our company?
- De nem méltóztatik megnézni az epelógust, vagy meghallgatni két emberünk bergomaszka táncát?
EnglishSir Pom-Pom must remain in our company, for a most important reason, as you will presently discover.
- Sir Pom-Pom a társaságunkban marad, méghozzá egy nagyon fontos okból, amit hamarosan megtudsz.
EnglishKing Milo of Blaloc will presently be our guest, in company with Queen Caudabil and Prince Brezante.
Blaloc királya, Milo hamarosan a vendégünk lesz Caudabil királynéval és Brezante herceggel együtt.
EnglishIn the case of the oil, our own exploration company, plus the American company, Atlantic Richfield.
Az olaj esetében a saját kitermelő vállalatunknak, valamint az amerikainak, az Atlantic Richfieldnek.
EnglishOur company began as The Robo-Magic Corporation of America in 1934.
Cégünk 1934-ben Amerikai Robo-Magic néven jött létre.
EnglishThere was no contention in our Company, though there was doubt: doubt which way we should take from the Emyn Muil.
Viszály nem volt, bár kétely annál több, kétely, hogy melyik utat válasszuk az Emyn Muiltól.

Other dictionary words

English
  • our company

Even more translations in the English-Turkish dictionary by bab.la.