"our cooperation" translation into Hungarian

EN

"our cooperation" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our cooperation" in context.

Similar translations for "our cooperation" in Hungarian

squirrel noun
Hungarian
cooperation noun
cooper noun

Context sentences for "our cooperation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur mutual cooperation has been excellent, in committee and in the negotiations.
Kiválóan együtt tudtunk működni mind a bizottságban, mind a tárgyalások során.
EnglishIt is therefore my wish for all of us that our cooperation will grow ever stronger.
Ezért mindnyájunknak azt kívánom, hogy együttműködésünk váljék még szorosabbá.
EnglishWe will be increasing our cooperation in those programmes in the coming years.
Az elkövetkezendő években fokozni fogjuk együttműködésünket ezekben a programokban.
EnglishI know that we can count on the full cooperation of our German colleagues.
Biztos vagyok benne, hogy számíthatunk a német kollégák teljes együttműködésére.
EnglishWe do not want that; we stand by our policy of cooperation with the Commission.
Mi kitartunk a Bizottsággal való együttműködésre építő politikánk mellett.
EnglishSince the regime change in Turkmenistan, we have increased our cooperation in this area.
A türkmenisztáni kormányváltás óta növeltük együttműködésünket ezen a területen.
EnglishThat involvement is the prerequisite for our cooperation in specific areas.
Ez a részvétel az adott területeken folytatott együttműködésünk előfeltétele.
EnglishI have given Sir Nigel my word that you will have our complete cooperation here.
Szavamat adtam Sir Nigelnak, hogy itt minden segítséget megkap tőlünk.
EnglishThis cannot be done without good cooperation with our allies from across the Atlantic.
Transzatlanti szövetségeseinkkel való jó együttműködés nélkül ez lehetetlen.
EnglishI would like to state as a regional representative that our cooperation is exemplary.
Regionális képviselőként szeretném kijelenteni, hogy együttműködésünk valóban példás.
English(DE) Mr President, we have a good foundation for our cooperation with Tunisia.
Elnök úr, jó alapokkal rendelkezünk a Tunéziával való együttműködéshez.
EnglishFirstly, we must target the poorest countries in our cooperation programmes.
Először is, együttműködési programjainkkal a legszegényebb országokat kell megcéloznunk.
EnglishWe must be more ambitious in our police and judicial cooperation.
Magasabb célokat kell kitűznünk a rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén.
EnglishWe cannot meet our targets without cooperation from other states.
Más államokkal való együttműködés nélkül nem tudjuk teljesíteni célkitűzéseinket.
EnglishWe hope that our cooperation with the new Commission will be constructive.
Reméljük, hogy az új Bizottsággal eredményes lesz az együttműködésünk.
EnglishAccordingly, I should like to thank the rapporteur for his fairness in our cooperation.
Ennek megfelelően szeretnék köszönetet mondani az előadónak a pártatlan együttműködésért.
EnglishFor these reasons, I would be happy if we could make real progress in our cooperation.
Örülnék ezért, ha valódi előrelépést érnénk el együttműködésünkben.
EnglishThese will constitute thousands of ambassadors for our mutual cooperation.
Ők lesznek majd ezerszám a kölcsönös együttműködésünk nagykövetei.
EnglishThat is also an enormous step forward in the cooperation between our two institutions.
Ez is egy óriási előrelépés a két intézmény együttműködése terén.
EnglishIt was a great basis for future cooperation and our future talks.
Nagyszerű alapot adott jövőbeni együttműködésünkhöz és megbeszéléseinkhez.

Other dictionary words

English
  • our cooperation

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Hungarian dictionary.