"our dependence" translation into Hungarian

EN

"our dependence" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our dependence" in context.

Similar translations for "our dependence" in Hungarian

squirrel noun
Hungarian
dependence noun

Context sentences for "our dependence" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishParticularly, of course, we need to reduce our dependence on Russian oil supplies.
Természetesen különösen fontos, hogy csökkentsük az orosz olajkészletektől való függésünket.
EnglishOur years of dependence on fossil fuels have left us with two stark conclusions:
Évekig tartó fosszilisüzemanyag-függőségünkből a következő két komoly következtetést vonhatjuk le:
EnglishHowever, in order to reduce our dependence on external suppliers, we need to diversify.
A külső szállítóktól való függés csökkentése érdekében azonban diverzifikációra van szükségünk.
EnglishThere are three important objectives: firstly, our continuing escape from dependence on oil.
Három fontos cél van: az első, hogy menekülhessünk az olajfüggőségtől.
English. - (SK) Our dependence on transport grows every day.
írásban. - (SK) Minden nappal tovább nő a közlekedéstől való függőségünk.
EnglishIt is a valuable tool for reducing our dependence on oil.
Az enregiahatékonyság értékes eszköz az olajtól való függőségünk csökkentésére.
EnglishOur climate is under threat from both our use of and our dependence on fossil fuels.
Éghajlatunkat egyszerre veszélyezteti az, hogy fosszilis üzemanyagokat használunk, és hogy függünk tőlük.
EnglishThe reality is that we in the EU need to break down our absolute dependence on Russian energy supplies.
Tény, hogy az EU-nak le kell építenie az orosz energiaforrásoktól való teljes függést.
EnglishThis energy is safe, environmentally clean and will reduce our dependence on imports.
Ez az energia biztonságos, környezetvédelmi szempontból tiszta és csökkenti majd az importfüggőségünket.
EnglishI believe that support for such practices would help us to reduce our dependence on air travel.
Szerintem az ilyen gyakorlatok támogatása segítene abban, hogy csökkentsük a légi közlekedéstől való függőségünket.
EnglishWhat have we done to ensure a more varied energy mix in Europe, and to reduce our dependence?
Mit tettünk annak érdekében, hogy változatosabb energiaszerkezetet biztosítsunk Európában, és csökkentsük a függőségünket?
EnglishOur mutual dependence requires openness and trust.
Kölcsönös függőségünk nyitottságot és bizalmat igényel.
EnglishWe Liberals have long been demanding a significant reduction of our dependence, our energy dependence, on Russia.
Mi, liberálisok régóta követeltük az Oroszországtól való függőség, energiafüggőség jelentős csökkentését.
EnglishOne of the fastest ways to cut our dependence on old dirty fuels that are killing our planet.
A leggyorsabb módja annak, hogy megszűntessük a régi, szennyező üzemanyagoktól való függőségünket, melyek megölik a bolygónkat.
EnglishHere in Europe, we have to reduce our high dependence on Russian gas, particularly following the crises in recent years.
Európának csökkentenie kell az orosz gáztól való erős függést, különösen az elmúlt évek válságai után.
EnglishHowever, what is even more important about this is the political aspect: it will eliminate our dependence on a single source.
Ám még ennél is fontosabb a projekt politikai vonatkozása: ki fogja küszöbölni az egyetlen forrástól való függésünket.
EnglishWith our climate policy, we have actually discredited these coal power stations and thus increased our dependence on gas.
Éghajlati politikánkkal gyakorlatilag ellehetetlenítettük a szénerőműveket, és ezzel növeltük a gáztól való függőségünket.
EnglishWe must reduce our dependence on oil.
Csökkenteni kell az olajfüggőségünket.
EnglishThis should be properly understood and we need to reduce the dependence of our legislation on the opinions of rating agencies.
Ezt fel kell fogni és csökkentenünk kell azt a mértéket, amennyire a jogszabályaink a hitelminősítő intézetektől függnek.
EnglishIt also creates the diversification we need in order to reduce our dependence on just one or two energy sources.
Megteremti azt a diverzifikációt is, amire szükségünk van ahhoz, hogy csökkentsük a csak egy vagy két energiaforrástól való függésünket.

Other dictionary words

English
  • our dependence

Moreover, bab.la provides the English-Finnish dictionary for more translations.