"our destination" translation into Hungarian

EN

"our destination" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our destination" in context.

Similar translations for "our destination" in Hungarian

squirrel noun
Hungarian
destination noun

Context sentences for "our destination" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou said Trantor would be our ultimate destination, after the next stop.
Azt mondtad, a Trantor a végállomásunk, előtte csak egy helyen fogunk elidőzni.
EnglishA small plane took us to a lovely northern city closer to our destination.
Kis repülőgép vitt egy festői városkába, amely közelebb volt utunk céljához.
EnglishOur destination, the Class-M Beta Cassius planet known as Haven.
Uticélunk az M-osztályú Béta Cassius bolygó, amit egyszerűen csak Révnek neveznek.
EnglishBut David loved it, talking to it all the way until we reached our destination.
Karjainkba ölelve kellett vinnünk őket, egyszerre csak egyet.
EnglishOur destination will be decreed by Tshansin, Goddess of Beginnings and Endings, who walks on wheels.
Úti célunkról majd Tshansin, a Kezdet és a Vég istennője gondoskodik, aki kerekeken jár.
EnglishOur destination is planet Deneb IV, beyond which lies the great unexplored mass of the galaxy.
Uticélunk a Deneb IV, ami a galaxis ismert régióján is túl van.
EnglishEven so, that need not be our first destination, said Sir Pom-Pom.
- Nem muszáj egyenesen odamennünk - jegyezte meg Sir PomPom.
EnglishEurope is not the preferred destination amongst our own people.
Európa saját népeink körében sem számít kedvelt célpontnak.
EnglishWe are well aware that this is a difficult route to take, but there is no other way to reach our destination.
Jól tudjuk, hogy nehéz utat választunk, de a célunkat semmilyen más úton nem érhetjük el.
EnglishThis system has been outlined, this road has been followed, and we will shortly arrive at our destination.
Felvázoltuk a rendszert, ezen az úton haladtunk tovább, és rövidesen megérkezünk a végállomásra.
EnglishToward Godelia; that is our immediate destination, said Aillas.
- Godelia felé, onnan pedig tovább - felelte Aillas.
EnglishThe Central African Republic is our ultimate destination.
- A végső úti célunk a Közép-afrikai Köztársaság.
EnglishGentlemen, he said, with precisely the: appropriate mixture of sorrow and respect, we have reached our destination.
Uraim möndta a sajnálkozás és a tisztelet épp megfelelő arányú elegyével , elérkeztünk utunk céljához.
EnglishWon't you say more about our destination? he asked.
Nem árulnál el valamit az úti célunkról? kérdezte.
EnglishWhen the navicomputer has calculated the best hyperspace path, drop shields and proceed to our destination.
Amint a komputer megadta a hipertéri koordinátákat, szüntessék meg a védőpajzsot, és induljanak az úti célunk felé!
EnglishSo Dad, who'd already committed to taking us camping in Colorado, had decided that would be our destination.
Így apa, aki már eldöntötte, hogy Coloradóba visz bennünket táborozni, úgy határozott, hogy ez lesz az úti célunk.
EnglishHowever, our destination, I hope, remains the same: approval of the substance of our proposal before the end of this year.
Azonban remélem, hogy a célállomásunk ugyanaz marad: a javaslatunk lényegi részének jóváhagyása ez év vége előtt.
EnglishYou must tell me - what is our destination?
Meg kell mondanod, mi lesz úti célunk.
EnglishBut I'm informed an experienced man, Cmdr William Riker, will be waiting tojoin the ship at our Deneb IV destination.
De úgy tájékoztattak, hogy ő, egy bizonyos William Riker parancsnok, a többiekkel együtt a Deneb IV-en száll majd fedélzetre.
EnglishBut I thought our destination was Bilbao.'

Other dictionary words

English
  • our destination

Search for more words in the Indonesian-English dictionary.