"our destiny" translation into Hungarian

EN

"our destiny" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our destiny" in context.

Similar translations for "our destiny" in Hungarian

squirrel noun
Hungarian
destiny noun
Hungarian

Context sentences for "our destiny" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShould we wait for Fate to decide for us, or should we choose our own destiny?
Várjunk, hogy a sors döntsön helyettünk, vagy vegyük inkább mi a kezünkbe a sorsunkat?!
EnglishAnd surely our destiny is plain; we see it in the gifts we possess.'
Sorsunk pedig magától értetődő: látván látjuk a tálentumban, amely nékünk adatott!
EnglishIn our darkest hour destiny always forces someone to step forward.
"A 25-ös gén a vércsoporttól függ és az inkubációs idő után sem pusztul el."
EnglishDo you think we find our destiny somehow, no matter what happens?
Nem gondolja, hogy akármi történjék, valahogyan mindig utolér a végzetünk?
EnglishFrom the moment we emerged, evolved and standing upright... we became the masters of our destiny.
Az emberek megkezdték a tartalékok felhasználását, amelyek további 100 évre elegendőek...
EnglishMaybe with the exercise of willpower, maybe we can shape our destiny, in part if not entirely.'
Talán ha gyakoroljuk az akaraterő használatát, képesek leszünk sorsunkat is alakítani, ha csak kis részben is.
EnglishI have returned, to bring to you the memory of our destiny.
Visszatértem, hogy elhozzam nektek sorsunk emlékezetét.
EnglishHe whispered, Tis our destiny to shine; theirs, to applaud.
- A mi sorsunk a ragyogás, az övék a bámulás- suttogta.
EnglishWe can only go where our destiny leads us, and that may be to a place we would rather not see.
Már csak a sorsunkat követhetjük, és nem biztos, hogy az a hely, ahová elvezet bennünket, a kedvünk szerint való lesz.
EnglishI would you pledge yourself to our new destiny.
Azt akarom, hogy elkötelezzétek magatokat az új sors mellett.
EnglishOur ancestors have demonstrated innumerable times that our nations are able to unite if our destiny is at stake.
Elődeink számtalanszor bizonyították már, hogy nemzeteink képesek összefogni, ha sorskérdésekről van szó.
EnglishI don't know our destiny as an Empire and this weighs as heavily on me as it ever did on my Father and his Father!
Nem tudom, mi lesz a sorsunk, mint birodalomnak, és ez ólomsúllyal nyomaszt, akárcsak apámat és az ő apját!
EnglishIt is nothing more and nothing less than the expression of our firm political will to defend our common destiny.
Mindez nem több és nem kevesebb, mint a közös sorsunk védelmét célzó határozott politikai akarat megnyilvánulása.
EnglishIt is our destiny to find a way out of the impasse and face the economic, social and environmental crisis.
A mi feladatunk, hogy a zsákutcából megtaláljuk a kiutat és szembe nézzünk a gazdasági, szociális és környezeti válsággal.
EnglishAs Mr Trichet said in English, French and German, the euro is more than just a currency: it is our common destiny.
Amint Trichet úr is elmondta angolul, franciául és németül, az euró több mint egyszerű valuta: az euró közös sorsunk.
EnglishWhat is really at issue is our collective destiny.
Valójában közös sorsunk forog kockán.
EnglishWe'll become the masters of our sexual destiny.
A szexuális gyönyör mesterei leszünk.
EnglishI'd say we're both living our destiny.
Szerintem, mindketten a sorsunkat éljük.
EnglishOur destiny in the hands of that girl!
Egész jövőnk annak a lánynak a kezében!
EnglishWe cannot be denied our destiny.
Nem tagadhatják meg tőlünk a sorsunkat!

Other dictionary words

English
  • our destiny

More translations in the English-Norwegian dictionary.