"our differences" translation into Hungarian

EN

"our differences" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our differences" in context.

Similar translations for "our differences" in Hungarian

squirrel noun
Hungarian
difference noun
Hungarian

Context sentences for "our differences" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFar from skirting around divisive subjects, we managed to reduce our differences.
A megosztó kérdések elkerülésével sikerült csökkenteni a különbségeket.
EnglishWe had our differences, Lawrence and I, he answered, but yes, we were very good friends.
Voltak közöttük nézetkülönbségek felelte de egyébként valóban barátok voltunk.
EnglishWe have our differences but for the most part we work together as allies and friends.
Vannak köztünk különbségek, többnyire azonban szövetségesként, barátként együtt dolgozunk.
EnglishI know we've had our differences, but our son and daughter are gonna be married.
Tudom hogy vannak súrlódásaink, de a gyerekeink összeházasodnak.
EnglishThen despite our differences, we may be more alike than you realize.
- Minden különbség ellenére is jobban hasonlítunk egymásra mint gondolná.
EnglishIroning out our differences will make an important contribution to both economies.
A különbségek elsimítása mindkét gazdaság javára fog szolgálni.
EnglishHowever, today we must turn our differences into a strength for an ailing European Union.
Ma azonban különbségeinket erővé kell változtatnunk egy betegeskedő Európai Unió védelmében.
EnglishThat said, however, we still have our clear differences.
Mindezzel együtt azonban tény, hogy még mindig léteznek egyértelmű különbségek.
EnglishIf we want to play this role, we must overcome our own differences.
E szerepet azonban csak akkor tölthetjük be, ha mi magunk is megoldjuk a nézeteltéréseinket.
EnglishI think humor is a great way to celebrate our differences.
Szerintem a humor egy remek eszköz arra, hogy ünnepeljük a különbségeinket.
EnglishI certainly held the view that we should thrash out our differences here in Parliament.
Mindenképen azon a véleményen voltam, hogy nézeteltéréseinket itt, a Parlamentben kell megtárgyalnunk.
EnglishOur commonalities, on the one hand, and our differences on the other.
Közös tulajdonságaink egyrészről, és különbségeink a másikról.
EnglishWe should put our party differences aside and support this report.
Pártvitáinkat félretéve kellene támogatnunk ezt a jelentést.
EnglishOur present differences with the Government of Iran are many; some are very serious.
Jelenleg számos kérdésben nem értünk egyet az iráni kormánnyal, ezek közül néhány súlyos nézeteltérést jelent.
EnglishThe value of choice depends on our ability to perceive differences between the options.
A választás lehetőségének értéke azon a képességünkön alapul, hogy érzékeljük a különbséget, az opciók között.
English'Your son and I had very nearly resolved our differences.'
A fia és én már úgyis majdnem lerendeztük a nézeteltérésünket.
EnglishWe've had our differences in the past, my Lord, but in this situation we'll want to set those aside.'
Uraim, a múltban többször voltak köztünk nézeteltérések, de a jelen helyzetben ezeket félre kell tennünk.
EnglishWe could say that we are linked through our differences.
Azt mondhatnánk, hogy a különbözőségeink kapcsolnak össze.
EnglishNow we've got to forget the past, forget our differences, and stand together for our own preservation.
Most pedig felejtsük el a múltat, felejtsük el a nézeteltéréseinket, és tartsunk össze, hogy megmaradjunk.
EnglishHowever, we naturally share the same objective and we obviously need to reconcile our differences of opinion.
A céljaink azonban természetesen azonosak, és a véleménykülönbségeinket nyilvánvalóan rendeznünk kell.

Other dictionary words

English
  • our differences

Translations into more languages in the bab.la Esperanto-English dictionary.