"our family" translation into Hungarian

EN

"our family" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our family" in context.

Similar translations for "our family" in Hungarian

squirrel noun
Hungarian
family noun
family adjective

Context sentences for "our family" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'To return to the point, it was mostly the women in our family who were witches.
Hogy visszatérjek a tárgyhoz, a mi családunkban többnyire a nők voltak boszorkányok.
EnglishTrust in me, that I know what I do, that I have done everything right for our family.
Bízzál már benne, hogy tudom, mit teszek, és mindent helyesen tettem a családért!
EnglishBut there is this link between us, between you and me and the others of our family.
De megvan a kapcsolat köztünk, közted és köztem és családunk más tagjaival.
EnglishHank had laughed at me and insulted my family because our house was unpainted.
Hank gúnyolt ki, és sértegette az egész családomat azzal, hogy festetlen házban lakunk.
EnglishShe'd heard tell of how this girl had more power than anyone ever in our family.
Azt hallotta, hogy a lányhatalmasabb, mint eddig bárki a családunkban.
EnglishOf course you had no children, the great famous barren womb of our family!
Hát persze, neked nincs gyereked, te családunk hírhedett magtalan anyaméhe!
EnglishBut some of our kinsmen survived and re-established our family in later times.
Ám néhány rokonunknak sikerült életben maradni, és belőlük később újra kihajtott a család.
EnglishCuriosity about the Metzgers had been the most durable of all our family taboos.
Legtartósabb családi tabunk volt a Metzgerékről való kérdezősködés.
EnglishEventine's family, our family, became rulers almost a hundred years ago-the Elessedils.
Eventine családja, a mi családunk, az Elessedileké, száz éve uralkodik.
English`You might say it's the curse of our family, Father, this excess of imagination.'
Tudja atyám, ez ennek a családnak az átka, a szertelen fantázia.
EnglishI did what I thought was right for our family and for your career.
Azt tettem, amit helyesnek ítéltem a családunk és a karriered szempontjából.
EnglishIt is our wish that you feel like a member of our family while you are here.
Szeretnénk, ha ittléte alatt családtagnak érezné magát közöttünk.
EnglishYou'd think he would have learned something from his own research into our family.
Aaron okosabb lehetne, miután maga tanulmányozta a családunkat.
EnglishIt seemed to her the great pattern called 'our family' had been washed away overnight.
Egyik percről a másikra foszlott semmivé a nagyszerű minta, amelyet úgy hívtak: a mi családunk.
EnglishI recognize that monument from a coin in our family collection!
Felismerem ezt a jelenetet rajta van a családi gyűjteményünkben lévő érmén!
EnglishBut you have to understand that we have our family traditions.
Tudom, Michael bácsi, de neked is meg kell értened, hogy nálunk ez családi hagyomány.
EnglishThis Donnelaith, it's an archaeological project apparently funded entirely by our family.
A donnelaith-i ásatást teljes egészében a családunk finanszírozza.
EnglishThank you for all the efforts you have undertaken for Hu Jia, for me and for our family.
Köszönök mindent, amit Hu Jiáért, értem és a családunkért tettek.
EnglishThat we would not only nourish this thing in our family but provide the women for it?
Mi pedig nemcsak ajnároztuk, de a nőket is szállítottuk neki?
EnglishAunt Nancy says that in our family, once you've seen the man, you're as good as done for.'
Nancy néni azt mondja, hogy ha valaki a mi családunkban meglátja az embert, akkor annak kampec!

Other dictionary words

English
  • our family

More translations in the Russian-English dictionary.