"our fault" translation into Hungarian

EN

"our fault" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our fault" in context.

Context sentences for "our fault" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe were fools, and all that is before us now, and all that will come, is our fault.
Ostobák voltunk, és ami történt, meg ami történni fog, az a mi hibánk.
EnglishIf he tries to bite your head off, it's our fault, mine and the Judge's.
Ha le akarná harapni a fejét, Jack, a mi hibánk lesz: az enyém és Arthuré.
EnglishIt's not our fault if people want to jump under trains and not ride them...
Pedig mi nem tehetünk arról, hogy az utasok inkább a vonat alá ugranak, mint felszállnak rá.
EnglishWe have to tell the police it wasn't our fault.
A rendőröknek azt kell mondanunk, hogy nem a mi hibánk volt.
EnglishDISGRACE ASSUMED WHEN WAR BELIEVED OUR FAULT.
A GYENGESÉG BEMOCSKOLJA AZ ELTTETEK-JÁRTAK (ÉS MÁSOK) NEVÉT.
EnglishIt is not their fault that our parliamentary procedures, in my view, need serious reform on these matters.
Nem az ő hibájuk, hogy a parlamenti eljárásban, véleményem szerint, komoly reformokra van szükség ezen a téren.
EnglishYou two are at the center of all thisó It wasn't our fault!
Maguk ketten álltak a középpontjában az...
English'I suppose that's not our fault, is it?'
- Arról pedig nem mi tehetünk, hogy nem vigyáz, nem igaz?
EnglishWe have lost everything through no fault of our own.
Mindenünket elveszítettük önhibánkon kívül.
EnglishIf Victor Drazen escapes, it'll be our fault.
Ha Victor Drazen megszökik, a mi hibánk lesz.
EnglishThe Specters are our fault, our fault alone.
A Fantomokról mi tehetünk, csakis mi.
EnglishIt's not our fault your job's not going well.
EnglishAnd even if he does, it won't be our fault.
EnglishIt is our fault for not yet having approved the Lisbon Treaty, and this is something which I would like to see remedied.
A mi hibánk, amiért ez idáig még nem hagytuk jóvá a Lisszaboni Szerződést, és szeretném, ha ezt a hiányosságot orvosolnánk.
EnglishIt was all our fault, said Celia.
EnglishIf he gets hurt, it ain't our fault.
EnglishI think we've lost him, although of course he left London several hours before in vestigations were started, so it's not our fault.
Azt hiszem, nyomát vesztettük, bár igaz, még el sem kezdődött a nyomozás, amikor elutazott Londonból, úgyhogy nem a mi hibánk.
EnglishIt is not our fault, but the fault of the Roma community itself, that the Roma are disproportionately represented in crime statistics.
Nem a mi hibánk, hanem a roma közösség hibája, hogy a romák aránytalan mértékben vannak jelen a bűnüldözési statisztikákban.
EnglishOnce again Parliament is showing it is living up to its responsibilities and it is not our fault that the process is delayed.
A Parlament ismét bebizonyítja, hogy tudatában van a kötelezettségeinek, és nem a mi hibánk az, hogy a folyamat késedelmet szenvedett.
EnglishIf he dies, it'll be our fault.

Other dictionary words

English
  • our fault

Even more translations in the Vietnamese-English dictionary by bab.la.