"our focus" translation into Hungarian

EN

"our focus" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our focus" in context.

Similar translations for "our focus" in Hungarian

squirrel noun
Hungarian
focus noun
to focus verb

Context sentences for "our focus" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that it is more important to focus our attention on saving resources.
Szerintem sokkal fontosabb, hogy az erőforrások megmentésére összpontosítsunk.
EnglishHowever, we need to focus our attention and assistance a little further still.
Azonban a figyelmünket és a támogatásokat egy kicsit még távolabbra kell összpontosítanunk.
EnglishIt is right that prevention must remain an area of focus for our policy.
Igaz, hogy a megelőzésre továbbra is nagy figyelmet kell fordítanunk a politikánkban.
EnglishWe would do well, perhaps, to try to make savings and to focus our work on other matters.
Meg kéne tehát próbálnunk takarékoskodni és a munkánkban más területekre koncentrálni.
EnglishAfter the vote in the morning, we need to shift our focus to the future.
A délelőtti szavazás után a jövőre kell összpontosítanunk a figyelmünket.
EnglishIt has always been the long-term target that has been the main focus throughout our debate.
A vita során mindig a hosszú távú célra helyeződött a legnagyobb hangsúly.
EnglishThat reward actually narrows our focus and restricts our possibility.
A jutalom tulajdonképpen csőlátást okoz, és korlátozza a lehetőségeinket.
EnglishOur focus was on the issue of labelling hydrogen powered vehicles.
Emellett a hidrogénüzemű járművek címkézésének kérdésére összpontosítottunk.
EnglishLet us, then, focus our efforts on this idea - let us make greater savings!
Összpontosítsuk akkor erőfeszítéseinket erre az elképzelésre - érjünk el nagyobb megtakarításokat!
EnglishThis is why I believe that we must not diminish our focus on this area.
Ezért meg vagyok győződve arról, hogy nem szabad csökkentenünk a térségre irányuló figyelmünket.
EnglishOur focus is on measures to promote trust between the parties.
A felek közötti bizalmat előmozdító intézkedésekre helyezzük a hangsúlyt.
EnglishThe minutiae of life involved a demand on our focus which did not exist in the celestial realm.
Sokkal jobban kellett figyelni a földi élet apróságaira, mint az égi birodalomban bármire.
EnglishOur focus should instead be on demos - we should be focused on the people and not on power.
Nekünk sokkal inkább a démoszra, azaz emberekre kellene koncentrálnunk, nem pedig a hatalomra.
EnglishIn our oral question we focus on nationals from third countries.
Szóbeli választ igénylő kérdésünkben harmadik országok állampolgáraira helyezzük a hangsúlyt.
EnglishOur companies should focus on business, not bureaucracy.
Vállalatainknak az üzletre kell összpontosítaniuk és nem a bürokráciára.
EnglishBut instead of what it is, our focus was on the way it worked.
De ahelyett, hogy miből van, arra koncentráltunk, hogyan működik.
EnglishWe should not limit our focus to the farm sector only.
Ne korlátozzuk magunkat azonban kizárólag a falusi gazdaságok területére.
EnglishWe could start seeing those heirs as the rightful focus of our loyalty.
Ezek az örökösek lesznek számunkra a legfontosabbak, úgy éreznénk, csak hozzájuk kell hűségesnek lennünk.
EnglishOn the employment front, our focus will be to get people back to work.
A foglalkoztatás frontján az áll majd a középpontban, hogy visszavezessük az embereket a munka világába.
EnglishThat is why it is important to focus our efforts on improving interconnections within the EU.
Ezért fontos annyira, hogy erőfeszítéseinket az Európai Unión belüli csatlakozásokra összpontosítsuk.

Other dictionary words

English
  • our focus

Have a look at the Spanish-English dictionary by bab.la.