"our goal" translation into Hungarian

EN

"our goal" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our goal" in context.

Similar translations for "our goal" in Hungarian

squirrel noun
Hungarian
goal noun
Hungarian

Context sentences for "our goal" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe deception is sufficient; they remain ignorant of the Circle and our goal.
A megtévesztésre szükség van; így nem szereznek tudomást a Körről és a célunkról.
EnglishOur main goal, however, is to advocate the abolition of the death penalty in general.
Fő célkitűzésünk azonban, hogy kiálljunk a halálbüntetés általános eltörléséért.
EnglishOur culture programme reaches citizens where they live, which is our stated goal.
Kulturális programunk ott éri el a polgárokat, ahol élnek, ez pedig kifejezett célunk.
EnglishOur stated goal is to make agricultural policy simpler and more transparent.
Kinyilatkoztatott célunk, hogy az agrárpolitikát egyszerűbbé és átláthatóbbá tegyük.
EnglishWe have simply opened borders, and that is our goal - it is our greatest achievement.
Egyszerűen megnyitottuk a határokat, és ez volt a célunk, a legnagyobb eredményünk.
EnglishOur goal is to have an agreement on the whole package by the end of the year.
Célunk, hogy az év végére az egész intézkedéscsomaggal kapcsolatban megegyezés szülessen.
EnglishOur goal must be to become an important security partner in the world.
A célunk az kell legyen, hogy a világban fontos biztonsági partnerré váljunk.
EnglishThe improvement of conditions for women in Europe must be our ultimate goal.
Végső célunknak az európai nők helyzetének javítása kell, hogy legyen.
EnglishThat is our primary goal and it should be the primary goal of this programme as well.
Ez a legfőbb célkitűzésünk és ennek a programnak is legfőbb célkitűzése kell hogy legyen.
EnglishOur ultimate goal remains to help a peaceful transition to a legitimate, civilian government.
Végső célunk továbbra is a jogszerű, polgári kormányzás felé történő átmenet.
EnglishI think I speak for everybody in the Commission when I say that is our goal.
Azt hiszem, a Bizottság minden tagja nevében szólok, amikor azt mondom, hogy ez a mi célunk.
EnglishOur goal is to diminish the ranks of beggars, whether they be former slaves or not.
- Nekünk az a célunk, hogy csökkentsük a koldusok létszámát, akár rabszolgák voltak, akár nem.
EnglishIt is our goal to minimize disruption caused by technical errors.
Mindent elkövetünk, hogy csökkentsük a technikai hibákból eredő kellemetlenségeket.
EnglishOur goal must be not to allow the employment level to go down.
Azt a célt kell kitűznünk, hogy ne engedjük csökkenni a foglalkoztatás szintjét.
EnglishI therefore believe that, though through a different approach, we did reach our goal.
Tehát más megközelítéssel, de a célunkat azt hiszem, hogy elértük.
EnglishOur primary goal must be to ensure high-quality food production in Europe.
A fő célnak a jó minőségű élelmiszerek termelését kell tekinteni.
EnglishAs far as the future is concerned, we must look to what after all is our goal for Europe.
Ami pedig a jövőt illeti, meg kell vizsgálnunk, mi is Európa célja.
EnglishOur common goal is to limit global warming to the celebrated 2 ºC.
Közös célunk a globális felmelegedésnek a nevezetes 2ºC-ra korlátozása.
EnglishWe fought for stricter wordings in future, however, and we achieved our goal in this regard.
Ám szigorúbb jövőbeni megfogalmazásért harcoltunk, és elértük célunkat ebben a tekintetben.
EnglishThis will also contribute to our goal of producing renewable energy cost effectively.
Ez hozzá fog járulni ahhoz a célunkhoz is, hogy a megújuló energiát költséghatékonyan állítsuk elő.

Other dictionary words

English
  • our goal

Translations into more languages in the bab.la English-Turkish dictionary.