"out of town" translation into Hungarian

EN

"out of town" in Hungarian

HU

EN out of town
volume_up
{adjective}

out of town (also: provincial, rural, down-home)
Vidéki utazgatások.
Then he would become a waiter, seeking details of a complicated meal order, an out-of-town Russian asking directions of a Muscovite.
Ezután pincérré alakult, egy bonyolult rendelés részleteit beszélte meg Monkkal, majd egy Moszkvába érkezett vidéki alakjában tudakolta, mi merre van.

Similar translations for "out of town" in Hungarian

out adverb
Hungarian
to out verb
Hungarian
town noun
Hungarian

Context sentences for "out of town" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'I think you and Missus might want to spend tonight out of town,' he finally said.
- Asszem, tán szívesen töltenék az éjszakát valahol másutt - szólalt meg végül.
EnglishNorris Ridgewick, the one he would have called, was off duty and out of town.
Az egyetlen, akinek szólhatna, Norris Ridgewick szolgálaton és városon kívül van.
EnglishThe driver made no response, just eased past the bank buildings and out of town.
A taxis nem felelt, csak elszáguldott a banképületek mellett és kihajtott a városból.
EnglishThe day after I locked it in my desk drawer, I was called out of town on business.
Elzártam az íróasztalfiókomba, de másnap hivatalos ügyben el kellett utaznom.
EnglishYou scared her out of town, out of danger, out of reach, but you covered up for her.
Elriasztotta a városból, a veszedelemből, az elérhető távolságból, de fedezte.
EnglishMarvin Shankle is out of town, but Booker promises to start making calls.
Marvin Shankle nincs a városban, de Booker megígéri, hogy elkezd telefonálgatni.
English'Do you remember that time when we had to get Weasel out of town in a hurry.'
Emlékszel még rá, amikor Menyétet sietve kellett kimenekítenünk a városból?
English'We'll know better which way he's moving once we get Sephrenia and Flute out of town.'
Ha kijutottunk a városból, Sephrenia és Furulya közelebbit is tudnak majd mondani.
EnglishMost of the neighbors had been gone, anyway, either to church or visiting out of town.
Nem volt otthon a legtöbb szomszéd - vagy templomba mentek, vagy rokonokat látogattak.
EnglishSo, get him out of town immediately or you're about to be embarrassed.
Úgyhogy azonnal távolítsa el a városból, különben elég kínos helyzetbe kerül.
EnglishIt may be a blind, but it looks as if hes going out of town, Preston reported.
Talán vaklárma, de úgy tűnik, hogy el akarja hagyni a várost mondta.
EnglishI think I'm going to be out of town for a while, and I want to keep track of him.
Ha jól sejtem, egy időre el kell hagynom a várost, de nem szeretném elveszíteni azt a férget.
EnglishHes heading out of town again, said Joe, holding station five cars behind the suspect.
Ismét kifelé tart a városból mondta Joe, aki egy percre sem veszítette szem elől a Fordot.
EnglishHe backed the truck out of its parking space and headed them out of town and up into the mountains.
Kihátrált a kijelölt parkolóhelyről, és kifelé indult a városból, fel a hegyekbe.
EnglishAnd as for outsiders, white, black or brown, tar and feather them, and whip them out of town.
Legyen fehér, fekete, barna, kenj rá kátrányt, szórj rá faleveleket, kergesd el ostorral.
EnglishThe address JoJo had given Kowalski was on the main road out of town heading towards Cassis.
A cím, amit Kowalski Jojótól kapott, a városból Cassis felé kivezető főútvonal mentén volt.
EnglishFuzzy had a large chunk of property out on Town Road 2, about four miles from Castle Lake.
Piásnak jó darab földje volt a Kettes számú városi útnál vagy négymérföldnyire a Castle-tótól.
Englishtwo out on Town Road 3, near a circle that was probably the old Joe Camber place, Seven Oaks Farm.
Kettő meg a 3-as számú városi út mentén, közel a Héttölgyhöz, Joe Camber gazdaságához.
EnglishLook- We'll stop at a phone, later, when we're out of town, but look-
Nézze majd álljunk meg egy telefonnál, később, ha kijutottunk a városból, de most ide nézzen!
EnglishHe almost certainly would have gone out of town to kill.
Egész biztos, hogy ha ölt, elment a városból, de szerintem még a völgyből is.