"outline" translation into Hungarian

EN

"outline" in Hungarian

EN outline
volume_up
{noun}

outline (also: adumbration, delineation, draft, scheme)
Megadja, hogy a vázlat kinyomtatásra kerüljön-e.
The outline text becomes the title of the new slide.
A vázlat szövege lesz az új dia címe.
Switches to outline view where you can reorder slides and edit slide titles and headings.
Átvált vázlat nézetbe, ahol megváltoztatható a diasorrend és szerkeszthető a diák címe és címsora.
outline (also: circle, configuration, contour, line)
He became aware of a faint shimmering outline in the blackness.
Észrevette, hogy egy halvány körvonal rajzolódik ki a sötétben.
The shadowy outline beneath appeared to be stationary.
Az árnyékos körvonal mozdulatlanul lebegett.
There was not a single outline in that clan that approximated the human.
Nem volt egyetlen körvonal sem az egész klánban, ami akár csak halványan is emlékeztetett volna emberre.
outline (also: contour)
outline (also: review, résumé, summary, survey)

Context sentences for "outline" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFinally, I shall outline the priorities for the Summit and the immediate future.
Végezetül a csúcsértekezlet és a közeljövő prioritásairól szeretnék szólni.
EnglishSelect the paragraph style that you want to assign to the selected outline level.
Válassza ki a kijelölt vázlatszinthez hozzárendelni kívánt bekezdésstílust.
EnglishBut we could save a good deal of it, if you'll outline the terrorists' demands.
De talán sok időt megtakaríthatnánk, ha vázolná a terroristák követeléseit.
EnglishSelect the numbering style that you want to apply to the selected outline level.
Válassza ki a kijelölt vázlatszintre alkalmazni kívánt számozási stílust.
EnglishEnter the extent of the outline levels to be copied to the new document.
Ide írja be, milyen mélységben szeretné a címsorokat az új dokumentumba másolni.
EnglishI shall start by trying to outline our various initiatives in this area.
Kezdetnek megpróbálom felvázolni különféle kezdeményezéseinket ezen a területen.
EnglishJust the plainest outline of events, and those few words: Tell him that I was here.
A puszta tényeket mondta el, és azt az egy mondatot: Mondd meg neki, hogy itt jártam.
EnglishHe could see the outline of the farmer on the railing, but not the face.
Látta a korlátnak támaszkodó farmer körvonalait, az arcát azonban nem láthatta.
EnglishTherefore, I will briefly outline the three stages of this new dimension of European law.
Ezért röviden felvázolnám az európai jog ezen új dimenziójának három stádiumát.
EnglishThe outline of a bush showed like a crouching woman just in front of us.
Éppen az orrunk előtt az egyik bokor körvonala guggoló asszonyra hasonlított.
EnglishMrs Fontaine gave a good outline of the strong recommendations it contains.
Fontaine asszony megfelelően felvázolta a benne szereplő erős ajánlásokat.
EnglishSends the outline of a document to the clipboard in Rich Text Format (RTF).
A dokumentum vázlatát vágólapra teszi Rich Text Format (RTF) formátumban.
EnglishOpens a dialog where you can save the current settings for the selected outline level.
A megnyíló párbeszédablakban a kijelölt vázlatszint aktuális beállításait mentheti el.
EnglishOf course all he would have seen was some crazy neon drawing on the screen, an outline.
Persze úgyis csak valami neonnal rajzolt, bolond körvonalat látott volna a képernyőn.
EnglishLet me briefly outline the most important principles and recommendations of my report.
Hadd vázoljam fel röviden a jelentésem legfontosabb elveit és ajánlásait.
EnglishI needed no instrument to make the outline of her halo perfectly round.
Nem volt szükségem eszközre, hogy tökéletes kör alakúra fessem a glóriáját.
English(b) an outline of the inspection work that the agency plans to carry out in respect of:
b) az ügynökség tervezett ellenőrzési tevékenységének vázlata a következők tekintetében:
EnglishThad lay inside his own sweaty outline on the sheet, slowly releasing his pillow.
Thad hevert az ágyon, a saját teste vájta verejtékes gödörben, s lassan eleresztette a párnát.
EnglishThe fringes of his jacket swayed with his movement, blurring his outline.
Bőrdzsekijének rojtjai libegtek futása közben, elhomályosítva ezzel a férfi körvonalait.
EnglishThe temperature had disturbed the insects, and a cloud of midges made every outline hazy.
A meleg felzavarta a bogarakat, szúnyogfelhő homályosította el a kilátást.