EN

outrage {noun}

volume_up
This is an absolute outrage, I said to Mrs. Berman.
Ez egyszerűen merénylet mondtam Mrs. Bermannak.
(PT) The coup that took place in Honduras on 28 June was an outrage against the Honduran people's freedom of political expression and most basic democratic rights.
(PT) A Hondurasban június 28-án végrehajtott puccs merénylet volt a hondurasiak politikai véleményszabadsága és legalapvetőbb demokratikus jogai ellen.
It merited a howl of outrage; and a passionate pursuit of why.
Megérdemelte a gyalázat feletti fájdalom kiáltását, és a miért szenvedélyes kutatását.
And so you can see, literally, signs of their shock, signs of their outrage, signs of their anger, and signs of their grief.
És láthatjuk - szó szerint - a megrázkódtatásuk jeleit, az erőszak jeleit, az indulatuk jeleit, és a bánatuk jeleit.
It would be an outrage, and completely irresponsible.
Gyalázatos bűn, teljes felelőtlenség lenne.
emberiség elleni gaztett

Context sentences for "outrage" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMaybe it was my mother's murmured outrage or my other brother not speaking at all.
Talán anyám suttogó megbotránkozása, vagy hogy a másik fivérem meg sem szólalt.
EnglishStop that, Buster said, but the anger and outrage had gone out of his voice.
- Vigye a kezét - mondta Rosszcsont, de hangjából hiányzott a jogos felháborodás.
EnglishThere was a small uproar in the hall, a flood of cries, questions, outrage.
A teremben izgalom támadt, kérdések hangzottak el, dühös kiáltások harsantak.
EnglishThen a grin cracked through her outrage as a new tactic occurred to her.
Az arcán megjelenő mosoly elárulta, hogy már újabb tervek bontakoznak ki előtte.
EnglishThe arbitrary arrest and conviction of Hu Jia has caused outrage throughout the world.
Hu Csia önkényes letartóztatása és elítélése világszerte felháborodást váltott ki.
EnglishIpan caught the iron scent of it, riding on a prickly stench of outrage.
Énpánz megérezte a vér fémes illatát, és ez még jobban felkorbácsolta dühét.
EnglishMost expressed outrage at the event on 1-40, which was to be expected.
Mint várható volt, legtöbben gyalázatosnak nyilvánították az I-40-esen történteket.
EnglishWhat was the key element of this that actually caused the outrage, do you think?
Szerinted ennek mi az a kulcs - eleme ami a felháborodást okozta?
EnglishThe tone of their protests had been Annie's exactly - not bereavement but outrage.
És tiltakozásuk nagyon is hasonlított Annie-ére: nem gyászt fejezett ki, hanem felháborodást.
EnglishThe outrage I feel is shared by United Nations agencies which are active in that region.
Felháborodásomat az ENSZ említett régióban működő ügynökségei is osztják.
Englishsomeone cried in a voice filled with outrage and fear.
- Ehhez nincs joguk! - kiáltotta valaki felháborodott, rémült hangon.
EnglishHad I not been deprived of my things, this outrage could not have occurred!
- Ha nem fosztottatok volna meg a holmijaimtól, ez a szörnyűség nem történhetett volna meg!
EnglishGod will punish you for this outrage.' he almost spat at his fellow Patriarchs.
Isten megbünteti önöket ezért a felháborító tettükért! köpte a szavakat a többi pátriárka felé.
EnglishIt twisted into a sort of curiosity at first, then came comprehension and outrage.
Először csak kíváncsi volt, de amikor rájött, hogy miről van szó, eltorzult az arca a haragtól.
EnglishHe turned on me suddenly, his voice dropping with repressed outrage.
A barátom volt! támadt hirtelen nekem, s hangja elcsuklott a visszafojtott sérelemtől.
EnglishThey shouted angrily, as righteous in their outrage as churchgoers
Úgy érezte, ha akár egyetlen perccel tovább kell bent maradnia, felrobban.
EnglishIts articles screamed in outrage over various insults to the planet.
A cikkekből sütött a gyűlölködés a bolygót ért különböző sérelmek miatt.
EnglishAn outrage she had not allowed to show in weeks of frustration came out in her voice.
A hangjából most már kicsendült mindaz a tehetetlen düh, amit hetekig nem engedett a felszínre.
EnglishA roar of protest came from all directions, and vague expressions of scorn or outrage.
Tiltakozás morajlott föl minden irányból, gúnyos vagy felháborodott megjegyzésekkel fűszerezve.
EnglishNo, Morgaine, it is not you alone as priestess of Avalon who should show your outrage at this.
Nem, Morgaine, nem csak neked, mint Avalon papnőjének kell felháborodást mutatnod ezért.