"over and over again" translation into Hungarian

EN

"over and over again" in Hungarian

EN

over and over again

volume_up
over and over again (also: over and over)
It's the mystical moment where life regenerates itself, over and over again.
Ez az a titokzatos pillanat, amikor az élet regenerálódik, újra meg újra.
He made them describe the Shire and its country over and over again.
Újra meg újra elmondatta velük, hogy milyen a Megye és milyen a vidéke.
On the other hand, impunity offers an invitation to commit these crimes over and over again.
Ugyanakkor a büntetlenség újra meg újra ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetésére csábít.
over and over again (also: over and over)
He thought of Pete, sitting in the snow beside the overturned Scout, drinking beer and writing DUDDITS over and over again in the snow.
Pete-re gondolt, ahogy ül a hóban a felfordult Scout mellett, sört iszik, és számtalanszor leírja a hóba, hogy DUDDITS.
This side was away from the wind, and what Pete had written in the snow as he sat drinking his two beers was mostly still here: DUDDITS, printed over and over again.
A szélvédett oldalon volt, és nagyjából még el lehetett olvasni, amit a sört iszogató Pete írt a hóba, számtalanszor egymás után: DUDDITS.
over and over again (also: over and over)
By discussing a certain happening, or a certain person, or a certain day, over and over again, extra details are bound to arise.
Ha egy bizonyos eseményt, vagy napot, vagy személyt, ismételten, újra meg újra megtárgyalunk, biztosan fölbukkannak apró részletek.
over and over again (also: over and over)
Do you think that maybe if you say impossible over and over again a thousand times that things will come easy for you?
- Gondolod, ha ezerszer elismételgeted, hogy lehetetlen, akkor a nehéz feladat egyszeriben könnyűvé lesz a számodra?
over and over again (also: over and over)

Synonyms (English) for "over and over again":

over and over again

Similar translations for "over and over again" in Hungarian

over adjective
over adverb
to over verb
and conjunction
Hungarian
again adverb

Context sentences for "over and over again" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey asked many questions, dozens, sometimes the same ones, over and over again.
Tucatszám szórták a kérdéseket, időnként ugyanazokat ismételték újra és újra.
EnglishLaughing, crying, Ian bent and hugged her, speaking her name over and over again.
Ian sírva-nevetve lehajolt, és nevét ismételgetve magához ölelte az asszonyt.
EnglishThe fact that we do it over and over again lets you acclimate to your surroundings.
Mivel újra és újra kell próbálkoznunk, van időnk a környezethez alkalmazkodni.
EnglishA double row of tiny, flickering lights rippled a complex pattern over and over again.
Apró, hunyorgó fénypontok páros sora villogott valami bonyolult rendszert követve.
EnglishTheodora, I am repeating this over and over again in the hope that you can hear me.
Theodora, ezt ismételgetem abban a reményben, hogy egyszer csak meghallod.
EnglishThen he went inside the house and read the name in a phone book, over and over again.
Aztán visszament a házba, kikereste a nevet a telefonkönyvből, és többször elolvasta.
EnglishThe self that I attempted to take out into the world was rejected over and over again.
Az én, amit megkíséreltem kivinni a világba újra és újra el lett utasítva.
EnglishI thought over and over again about Mr Treves and the story he had told that evening.
Többször is gondolkodóba ejtett Mr. Treves és az a történet, amit akkor este elmondott.
EnglishShe was whispering the word 'No' over and over again in a slurry monotone.
Ahogy védekezőn csapkodott maga körül, a lánc csörömpölve lendült ide-oda.
EnglishIn fact, it looks like it's the same thing repeated over and over and over again.
Tulajdonképpen ugyanaz a dolog van megismételve sokszor egymás után.
EnglishThey go in rude circles, returning over and over again to one city.
Elnagyolt köröket írnak le, de újra és újra visszatérnek ugyanabba a városba.
EnglishThey checked those radios over and over again, as they tested every other piece of equipment.
A rádiókat ahogyan a többi felszerelési tárgyat is többszörösen ellenőrizték.
English(PL) Madam President, the word 'Schengen' has been heard over and over again in this Chamber.
(PL) Elnök asszony! Újra és újra elhangzik az ülésteremben a "Schengen” szó.
EnglishI've beamed my personality at your computer, over and over again for these past seven months!
Betápláltam a személyiségemet a számítógépedbe, újra és újra az elmúlt hét hónap alatt.
EnglishPump the pedals, as he called them, over and over again; pull the stick; turn the wheel.
Nyomogatni kell a pedálokat, ahogyan a férfi hívta őket; lökődni a rudat, tekerni a kereket.
EnglishHer blood was infusing them over and over again with life but it wasn't lasting.
Maharet vére sem hatott rá tartósan, hiába mosta át élettel.
EnglishTherefore we shall put this issue on the agenda of the Parliament over and over again.
Ezért újra és újra a Parlament napirendjére tűzzük ezt a kérdést.
EnglishWhat had she done to the nurses who over and over again quit on account of 'physical attacks'?
Mit művelhetett az ápolónőkkel, akik sorra felmondtak, fizikai bántalmazásra hivatkozva?
EnglishForget about trying to hit the bull's eye in darts, just aim for the same spot over and over again.
Ne is akarjunk a darts táblán telibe találni, csak célozzunk ugyanoda újra és újra.
EnglishThat's what he did, that's what he did over and over and over again.
Õ is ezt csinálta, és hányszor csinálta, hányszor, hányszor, hányszor!