"overstuffed" translation into Hungarian

EN

"overstuffed" in Hungarian

See the example sentences for the use of "overstuffed" in context.

Context sentences for "overstuffed" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe settled into overstuffed chairs, facing each other across a coffee table.
Letelepedtünk két túltömött fotelba, és egy dohányzóasztal felett szembenéztünk egymással.
EnglishHe took his seat on an overstuffed chair, and waited for the next move.
Nem kínálta kávéval vendégét, vagyis szeretett volna minél hamarabb megszabadulni tőle.
EnglishShe stood beside Polly until Polly sat in an overstuffed armchair.
Állt Polly mellett, amíg le nem huppant az egyik degeszre kárpitozott székre.
EnglishThere was an overstuffed chair with a hole burnt in the arm.
Ezenkívül volt még a szobában egy túltömött, kárpitozott szék, karfáján kiégetett lyukkal.
EnglishThe two men sat on opposite sides of the table in old over-stuffed chairs.
A két férfi az asztal két oldalán foglalt helyet.
EnglishShe was lying sprawled on a decadently overstuffed velvet chaise lounge, tossed there along with a load of old books.
Egy fényűzően puha vánkosú díványon hevert, egy halom régi könyv társaságában.
EnglishThere was the overstuffed sofa, and Annie was behind it.
Ott a túl keményre tömött heverő; mögötte Annie lapul.
EnglishI pulled him up on his feet again, set him down in the overstuffed chair with the burned arm and poured him another slug of his medicine.
Leültettem a már említett égett karú, túltömött karosszékbe, és beleöntöttem még egy kortyot az orvosságából.
EnglishDanny was in the east-wing ballroom, standing on an over-stuffed, high-backed wing chair, looking at the clock under glass.
Danny a keleti szárnyból nyíló bálteremben egy túltömött füles karosszék tetején állt, és az üvegburával lefedett órát nézegette.
EnglishGeneral Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Andrey H'ycn Narmonov was sitting in an overstuffed chair in front of a newly built fire.
A Szovjetunió kommunista pártjának főtitkára, Andrej Iljics Narmonov ült a frissen rakott tűz előtt, hatalmas székében.
EnglishIvanenko disliked the heavy, fustian, overstuffed, and brocaded decor of Soviet officialdom, but there was little he could do about the office.
Ivanyenko nem szerette a nehézkes, pöffeszkedőő, túlzsúfolt, brokáttal díszített orosz hivatali stílust, de nem sokat tehetett ellene.
EnglishHe shifted in the overstuffed client's chair, moved his hand, and I saw the cigarette burn Ardis McGill had put in the over-stuffed arm was also gone.
Ha a dupláját vesszük annak, amit akkor éreztem, amikor Peoria bejelentette, hogy esetleg újra látni fog, még mindig elmaradunk a valóságtól.
EnglishVader padded across the floor toward the fireplace, nosed around the base of a faded overstuffed chair, and came back to Jody's bedside with a slobber-soggy tennis ball in his jaws.
Vader odaballagott a kandallóhoz, körülszaglászta a kopott fotelt, azután szájában egy nyálas teniszlabdával visszatért Jody ágyához.
EnglishFor the first time, he realized how gloomy these rooms were--overstuffed with furniture and expensive ornaments, windows covered by heavy drapes, floors carpeted in dark colors.
Most először vette észre, milyen sötétek is ezek a szobák - telezsúfolva bútorokkal, az ablakokon nehéz drapériák, a padlón sötét szőnyegek.

Other dictionary words

English
  • overstuffed

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Portuguese dictionary.