"overt" translation into Hungarian

EN

"overt" in Hungarian

EN overt
volume_up
{adjective}

overt (also: candid, direct, disarming, explicit)
volume_up
nyílt {adj.}
I also agree that it is necessary to eliminate the hidden and overt discrimination of Roma.
Azzal is egyetértek, hogy meg kell szüntetni a romákkal szembeni burkolt és nyílt megkülönböztetést.
This, unfortunately, is overt promotion of discrimination against women.
Ez sajnos a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés nyílt hirdetése.
00:25:39.38,00:25:41.07 and overt sexuality.
00:25:39.38,00:25:41.07 nyilt szexualitásban gyökeredzik.
I had wished, I suppose, for something overt that I could tackle.
Talán valami nyilvánvaló jelre gondoltam, amivel könnyen elbánhatnék.
He doesn't start to use his brain until he's in obvious, overt trouble.
Nem erőlteti meg az agyát, hacsak nincs nyilvánvaló, szemmel látható zűrben.

Synonyms (English) for "overt":

overt
English

Context sentences for "overt" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Japanese Ambassador showed overt strength that spoke of pride in his country and her actions.
A japán nagykövet magabiztosan beszélt országa büszkeségéről és cselekedeteiről.
EnglishMary's secret jeering was about to become overt and nasty, too.
Mary titkos káröröme hamarosan leplezetlen és durva formában is megnyilvánul majd.
EnglishIn the latter, he had no overt dissatisfaction with his country.
Ha a cselekedeteket, láthatóan nem elégedetlen nyíltan szülőhazájával.
EnglishRon Fielding was the overt COS, and his job was to wiggle like a good worm on the hook.
Az állomásfőnök szerepét látszólag Ron Fielding töltötte be.
EnglishAs with Bern there were no overt signs of self-congratulation.
Egyikük pipát pöfékelve tartott a furgonhoz, amely ideszállította őket.
English'Any of them make overt inquiries into -' 'No, and not necessary.
Azt mondják, volt néhány nagyon intelligens ember a németek között.
EnglishYes, and such was the overt sentiment in the brain of Jesús Ortiz.
Bizony, és ez volt az Ortiz agyában felmerülő gondolat is.
EnglishThe first man-portable SAM, it was not overt effective unless used with great skill.
Az első hordozható szám nem bizonyult különösebben hatékonynak, hacsak nem volt rendkívül ügyes, aki célzott vele.
EnglishBeautiful to behold, Cronus thought, but sluggish, poorly maneuverable, and slow to respond to an overt attack.
Az impozáns látványt nyújtó űrhajók meglehetősen gyenge manőverezőképességgel rendelkeztek.
EnglishYour overt cover is as an auditor from the Foreign Office.
Az álcája szerint könyvvizsgáló a Külügyminisztériumban.
EnglishBut he has not shown any overt unusual behaviour.
De eddig nem tapasztaltuk nála, hogy különösen viselkedett volna.
EnglishHe was dressed as an Arab, and without giving any overt sign of recognition, he managed to communicate with me.
Arabnak volt öltözve, de a felismerés minden látható jele nélkül sikerült érintkezésbe lépnie velem.
EnglishNo overt display of force beyond mere presence.
A puszta jelenléttől eltekintve semmiféle erődemonstráció.
EnglishThe overt emotions of his loss were behind him.
Elapadt könnyei elmosták, kiölték belőle az érzéseket.
EnglishThat was the overt face of the Chechen mafia.
Ez volt a csecsen maffia közismert arca.
EnglishThere aren't any overt restrictions on the directions a scientist's research can take — if he can round up the funding for it.'
Nyíltan nem korlátozzák egy kutatás irányát - ha a kutató fel tudja hajtani a pénzt a finanszírozására.
EnglishBut whoever it was, was overt.
De az biztos, hogy nem lopva készítették őket.
EnglishShe was top dog and she knew it, and no scruples of good breeding restrained her from overt bad manners.
Õ kerekedett felül, és ennek tudatában is volt... s mivel nem részesült jó nevelésben, minden aggály nélkül, nyíltan kimutatta rossz modorát.
EnglishYou show little overt warmth.
EnglishNot even in the CMEA, however, have we experienced such overt deception as today's deception by the EU of the people of the Member States.
Azonban még a KGST-ben sem tapasztaltunk soha olyan kétségtelen félrevezetést, mint ahogy az EU ma megtéveszti a tagállamok lakosait.