EN

to overtake [overtook|overtaken] {verb}

volume_up
Ezzel a sebességgel két perc alatt utolér.
- Az ellenség hamarosan utolér minket.
I can't believe it can overtake us this fast.
Kizárt dolog, hogy ilyen gyorsan utolér minket.
A John Q. stopped or overtaken by flashers is always frightened.
Ha egy átlagembert megállít vagy megelőz egy ilyen villogó lámpa, az mindig megrémül.
Before we are overtaken by events, we should use such a debate to attempt to reform the monetary system from inside.
Mielőtt a valóság megelőz minket, szükség van egy ilyen vitára a monetáris rendszer belső reformjának megkísérlése érdekében.

Context sentences for "to overtake" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBy looking at these two pictures, I say no, it won't overtake China for a while.
Ha megnézzük ezt a két képet, én azt mondanám, nem, ez egy darabig nem fog megtörténni.
EnglishAs our road lay the same way I thought that I would overtake you and introduce myself.
Mivel amúgy is egy az utunk, gondoltam, maga után sietek, és bemutatkozom.
EnglishWe now have to see that market developments do not overtake political developments.
Most azt kell látnunk, hogy a piaci fejlemények nem előzik meg a politikai fejleményeket.
EnglishTo his right, through the rain, he saw lights trying to overtake him.
Jobbról az eső függönyén át fényeket látott közeledni, és ugyanígy balról is.
EnglishBut you, brethren, are not in darkness, that the day should overtake you as a thief.
De ti, testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára lepjen meg benneteket.
English'Ghwerig stopped from time to time when one of the serfs began to overtake him,' Sephrenia replied.
Ghwerig néha megállt, amikor egyik-másik paraszt kezdte beérni felelte Sephrenia.
EnglishAnd some vast and unsupportable horror would overtake the memory.
Aztán valami elviselhetetlen szörnyűség törölte ki az emléket.
EnglishThe poison's traveled in you too deep, too far and wide, and little draughts of my blood cannot overtake it.
Túl messze, túl mélyre hatolt benned a méreg, már nem győzhetik le véremnek apró kortyai!
EnglishThey expected to overtake their company, but they never did.
Arra számítottak, hogy utolérik a századukat de nem érték utol.
EnglishWe were in time to overtake the major before he reached the corner.
Az őrnagy még a sarokig sem jutott el. máris utolértük.
EnglishKalten raised the point that we might just overtake Martel.
Kalten megemlítette, hogy talán utol tudjuk érni Martelt.
EnglishIt is possible that we can overtake them, said Erij.
Nem hiszem, hogy gyorsabban haladnak nálunk jegyezte meg.
EnglishLeft unabated, obesity would overtake smoking as the leading preventable cause of death in this country.
Ha nem foglalkozunk vele, a kóros elhízás meg fogja előzni a cigarettát a halálokok listáján ebben az országban.
EnglishHe had a good hundred knots of overtake speed now.
Már majdnem kétszázzal gyorsabb volt, mint a kínaiak.
EnglishIt might not even now be too late to overtake him, so I set off at once in the direction of Merripit House.
Mivel úgy gondoltam, talán nem késő, hogy utolérjem a baronetet, azonnal útnak indultam a "Csendes fészek" felé.
EnglishThe Chinese Navy could certainly overtake the Philippine Navy without having to resort to nuclear weapons.
A kínai haditengerészetnek nem kell nukleáris fegyverhez folyamodnia, hogy megfutamítsa a Fülöp-szigeteki flottát.
EnglishBut I insist, Swallows said, picking up his pace to overtake Breer, then standing in the Razor-Eater's way.
Ragaszkodom hozzá mondta a Fecskés, és felgyorsította lépteit, hogy utólérje Breert, aztán a Pengeevő útjába állt.
EnglishWe will make the hills and choose a place for them to overtake us as far as we can toward the border, said Morgaine.
Hamarosan elérjük a hegyeket, ahol sokkal kedvezőbb helyzetben küzdhetünk meg velük jelentette ki Morgaine.
EnglishI can't believe it can overtake us this fast.
Kizárt dolog, hogy ilyen gyorsan utolér minket.
EnglishYou must have ridden hard to overtake us.
Igyekezniük kellett, hogy utolérjenek bennünket.

Synonyms (English) for "overtaking":

overtaking
English