"overthrow" translation into Hungarian

EN

"overthrow" in Hungarian

EN overthrow
volume_up
{noun}

overthrow (also: beating, defeat, thrashing, whipping)
overthrow (also: debacle, doom, downfall, failure)
volume_up
bukás {noun}
overthrow
overthrow (also: pulling down)

Synonyms (English) for "overthrow":

overthrow

Context sentences for "overthrow" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs I have triumphed over the flesh, suffer not the shadow to overthrow me.
Ha győzedelmeskedtem a testen, ne tűrd, hogy az árny terítsen földre.
EnglishTheir overthrow is a social need and we shall serve it consistently.
Megbuktatásuk társadalmi szükségszerűség és ezt következetesen képviseljük.
EnglishHowever, there is also the path which Romania took in its bloody overthrow of the regime.
De ott van a román út is, ahol véres forradalom döntötte meg a rezsimet.
EnglishThe prince may slay a thousand dragons, but he will level no castles, overthrow no kings.
- A herceg lekaszabol talán száz sárkányt is, de nem dönt le várakat, nem taszít le királyokat.
EnglishHe must have looked a madman attempting to overthrow the House with only a single sword.
Akárcsak egy őrült, aki éppen akkor szökött meg börtönéből.
EnglishHu Jia was arrested on the pretext that he had been inciting others to overthrow the national government.
Hu Jiát azzal az ürüggyel tartóztatták le, hogy másokat izgat a nemzeti kormány ellen.
EnglishBut if it be of God, you cannot overthrow it, lest perhaps you be found even to fight against God.
De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszana, mintha Istennel szállnátok szembe."
EnglishBy cutting off the European market, we can demonstrate our determined intention to overthrow Lukashenko's regime.
Európai piacaikat elvágva megmutathatjuk feltett szándékunkat a Lukasenko-rezsim megbuktatására.
EnglishI never wanted to overthrow the damn government.
Én sohasem akartam megdönteni azt az átkozott Államot.
EnglishYou had to admit, Dees thought, it was a lot better than killer penguins plotting the overthrow of the human race.
Be kell vallani, gondolta Dees, még mindig jobb, mint ha gyilkos pingvinek hozzák el az emberi faj végét.
EnglishSatan, however, was man's invention, a name for the force that seeks to overthrow the civilized order of things.
A Sátán azonban emberi találmány, egy név arra az erőre, mely a dolgok civilizált rendjének felforgatására tör.
EnglishWhen she'd first wandered through its streets, message-carrying for Grillo, she'd plotted its fictional overthrow.
Eleinte, amikor az utcákat rótta, még Grillo hírvivőjeként, magában eltervezte a város képzeletbeli pusztulását.
EnglishIt is real disobedience and resistance which will lead to the overthrow of the exploitative barbarity of capitalism itself.
Csak a valódi engedetlenség és ellenállás vezethet el a kapitalizmus kizsákmányoló barbarizmusának megdöntéséhez.
EnglishNow, I'd like very much to learn all you know, suspect, or have overheard as rumors in Waterdeep of any campaign to overthrow the Obarskyrs.
Most pedig mesélj el minden pletykát, ami arról szól, hogy meg akarják buktatni az Obarskyr-családot.
EnglishAt first, the discovery that she had actually been in the plane and had lied about it seemed to overthrow all my theories.
A felfedezés, hogy valójában ott volt a gépen, de hazudott ezzel kapcsolatban, felborítani látszott minden elméletemet.
EnglishTogether with the other putschistes they formed the Secret Army Organisation, pledged to overthrow the Judas of the Elysee Palace.
A többi puccsistával összefogva megalakították a Titkos Hadsereget, és megesküdtek, hogy megbuktatják az Elysée Palota Júdását.
EnglishThen we'll have to overthrow you.
EnglishHonored Commissioners, there are no accusations of armed sedition or attempting to overthrow by main force.
- Tiszteletre méltó biztosok, a vádpontok között nem szerepel a fegyveres felforgatás, vagy a jelenlegi hatalom megdöntésére irányuló fegyveres kísérlet.
EnglishJust who do you think you are to overthrow these democratic measures laid down for us but open for all to follow?
Mit gondolnak kik maguk, hogy csak úgy felülírják ezeket a részünkre lefektetett és mindenki számára szabadon követhető demokratikus intézkedéseket?
EnglishBut when Franco tried to overthrow a mildly Leftwing Government the Spanish people, against all expectation, had risen against him.
De amikor Franco megpróbálta megbuktatni az enyhén baloldali kormányt, a spanyol nép, rácáfolva minden várakozásra, felkelt ellene.