"overtime" translation into Hungarian

EN

"overtime" in Hungarian

EN overtime
volume_up
{noun}

overtime
Overtime is the passion of design, so join the club or don't.
A túlóra a design iránti rajongás, tehát vagy csatlakozik valaki, vagy nem.
What would they have put in the space marked REASON FOR OVERTIME ACTIVITY?
Mivel töltenék ki azt a rovatot, aminek az a címe, hogy a TÚLÓRA-TEVÉKENYSÉG INDOKA (KONKRÉT MEGHATÁROZÁST KÉRÜNK)?
I will be able to support the directive if the possibility of doing overtime is retained.
Támogatni tudom az irányelvet, ha a túlóra lehetősége továbbra is fennáll.
overtime

Synonyms (English) for "overtime":

overtime
English

Context sentences for "overtime" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy mum was working overtime at Heathrow and I was trying to cook beans on toast.
Anyám túlórázott a Heathrow-on,...én pedig megpróbáltam babot főzni a pirítóshoz.
English(NL) Mr President, I should like to thank the interpreters for working overtime.
(NL) Elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, hogy túlóráznak.
English[Unclear], working at three o'clock in the morning -- and I don't pay overtime.
ott egy srác dolgozik reggel 3 órakor- én nem fizetek a túlóráért.
EnglishNo one but Ferguson could do it, and he was tired of the overtime.
Senki más, csak Ferguson tehette meg ezt, de a férfinek már elege volt a túlórából.
EnglishWe, as politicians, cannot dictate the amount of overtime hours one can work.
Mi, a politikusok, nem írhatjuk elő a teljesíthető túlórák számát.
EnglishIf the Highlanders can stop the Drillers, we're looking at overtime!
Ha a Highlanderek meg tudják állítani a Drillereket, jöhet a hosszabbítás!
EnglishNor does it require employees to work 60 or 65 hours a week, including overtime.
Nem fekteti le azt sem, hogy a munkavállalók 60 vagy 65 órát dolgozzanak hetente, túlórával együtt.
EnglishLodovic's emotional simulation subroutines worked overtime.
Lodovikban valamennyi érzelemgeneráló szubrutin egyszerre lépett működésbe.
EnglishThe loser staggered out of Pete's after the second overtime of a game on the West Coast.
A vesztes egy nyugati parton játszott meccs második hosszabbítása után támolygott ki Pete Kocsmájából.
EnglishThe mentality surrounding overtime may be one of the specific barriers.
A túlórával kapcsolatos mentalitás lehet az egyik akadály.
EnglishWell, da payroll boys don't do overtime, not da big boys anyway.
Hát, ha a pízes fijuk nem túlóránnak, akkó a nagyfőnökkök se.
EnglishWhy should someone not be allowed to earn overtime if that is what they choose to do?
Miért ne túlórázhatna valaki, ha ő maga dönt úgy?
EnglishWill Snyder of Pilot Lines was on overtime, a profitable situation for the union driver.
Will Snyder túlórában dolgozott a Pilote Linesnál, ami igen kifizetődő egy szakszervezeti tag sofőr számára.
EnglishThe town'll have to pay some overtime and Keeton will ride me about it, but what can I do?
A város kénytelen lesz némi túlórát fizetni, és Keeton majd rágja emiatt a fülemet, de hát mi mást tehetnénk?
EnglishI am referring to the case of Romania where overtime is neither calculated nor legally paid in many cases.
Románia példájára utalok, ahol a túlórát sok esetben nem számítják és nem fizetik jogszerűen.
EnglishThank you, President and President-in-Office for being on overtime as we all are; we appreciate that.
Elnök úr, hivatalban lévő elnök úr, köszönöm, hogy velünk együtt túlóráznak, mindannyian méltányoljuk.
EnglishWe can create more jobs, not, as the Socialists wish, by restricting overtime hours for workers.
Nem a szocialisták vágyálma szerint, tehát nem a munkavállalók túlóráinak korlátozásával hozhatunk létre több munkahelyet.
English`I don't mind paying you overtime to work this weekend.
Szívesen fizetek pótlékot a hétvégi munkáért.
EnglishAnd he still owes you six hours overtime, right?
És még mindig lóg neked hat óra túlórabérrel, igaz?
EnglishIncreasing this average is tantamount to giving employers permission not to pay for overtime in future.
Ezen átlag növelése annyit jelent, hogy engedélyezzük a munkavállalók számára, hogy a jövőben ne fizessenek a túlóráért.