"overvalued" translation into Hungarian

EN

"overvalued" in Hungarian

See the example sentences for the use of "overvalued" in context.

Context sentences for "overvalued" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is therefore impossible to compete if the euro is overvalued too.
Lehetetlen versenyben maradni, ha az euró is túl van értékelve.
EnglishWe have often criticised the fact that the economic pillar is overvalued compared to the other two.
Gyakran kritizáljuk azt a tényt, hogy a gazdasági pillért túlértékeljük a másik kettőhöz képest.
EnglishGreece's recent unrest is clearly linked to unemployment, resulting from an overvalued euro.
A görögországi nyugtalanság a közelmúltban egyértelműen a munkanélküliséghez köthető, ami viszont a túlértékelt euró következménye.
EnglishWith regard to the highly overvalued euro exchange rate, it is true that it is sparing us the worst in the face of rising oil prices.
Az igaz, hogy a messze túlértékelt euróárfolyam megvéd az emelkedő olajár legrosszabb hatásaitól.
EnglishExperiencemuch overvalued.
Ezt a fogalmat mindig túlértékelik.
EnglishAll the punishments are applied to those already in difficulty, even when these are the result of a euro overvalued against the dollar.
Az összes büntetéssel azokat sújtják, akik már most is nehéz helyzetben vannak, még akkor is, ha ez az euró dollárral szembeni túlértékelésének eredménye.
EnglishGermany went into this monetary union with a heavily over-valued currency and has lived with a high rate of interest and too restrictive a finance policy.
Németország egy erőteljesen felülértékelt valutával lépett be ebbe a monetáris unióba, emellett pedig magas kamatlábakat és túlságosan megszorító pénzügyi politikát alkalmazott.
EnglishLastly, could it be that the crisis we are going through will finally make the Commission aware of the devastating impact of an over-valued euro on the European economy?
Végezetül pedig, megtörténhet-e, hogy a jelenleg megélt válság végre ráébreszti a Bizottságot arra a pusztító hatásra, amelyet a felülértékelt euró fejt ki az európai gazdaságra?
EnglishI think the symbolic nature of these changes is, today, something which cannot be overvalued, and I hope the consensus which has been reached in this House will be a huge success for all of us.
Azt hiszem, hogy ma a változások szimbolikus jelentőségét nem lehet elég nagyra értékelni, és remélem, hogy az ebben a Házban elért konszenzus mindannyiunk számára hatalmas siker lesz.

Other dictionary words

English
  • overvalued

Search for more words in the Czech-English dictionary.