Context sentences for "to overwhelm" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe bloom of youth has not yet left your cheeks, and your eyes quite overwhelm me.'
Az ifjúkori hamvasság még nem hagyta el az orcáját, a szeme pedig egyenesen lenyűgöző.
EnglishBut I'm not convinced that you could so easily overwhelm your competitors.
De nem vagyok biztos abban, hogy olyan könnyedén legyőzi a riválisait, mint gondolja.
EnglishAnd if the enemy keeps coming they can overwhelm us by sheer weight of numbers.
És ha az ellenség csak jön és jön, akkor könnyedén lebírhatnak bennünket pusztán túlerejükkel.
EnglishThe daunting dimensions of the parking garage awe and for a moment nearly overwhelm him.
A garázs hatalmas méretei egy pillanatra csaknem megfélemlítették, és maguk alá gyűrték.
EnglishThey must stand watch on watch, gun at hip, the entire voyage, lest their crew overwhelm them.
Egész idő alatt felváltva kellett őrködniük, nehogy utasaik átvegyék az irányítást.
EnglishI was shocked but also not about to let this person overwhelm me.
Mélyen megrendültem, de nem engedtem, hogy ez az illető fölém kerekedjen.
EnglishThen, after you had been safely clapped into a dungeon, he could overwhelm Troicinet at his leisure.
Aztán amikor felséged már tömlöcben csücsülne, könnyedén elfoglalhatná Troicinetet.
EnglishYour house but for this virgin that doth prop it, Would sink and overwhelm you.
Ha házatok e szűz nem támogatná, Ledőlne s rátok omlana!
EnglishOr maybe some young architect who wants to join the firm, trying to overwhelm me with his designs.
Vagy talán fiatal építész, aki be akar lépni a céghez, és agyon akar bombázni a terveivel.
EnglishEl struck with all his force, lashing and slashing, trying to overwhelm Haemir Waelvor through
Elminster minden erejével csapott le; próbálta haragjának minden energiáját beleadni a támadásba.
EnglishHe'd allowed his public duties to overwhelm his private needs.
Hagyta, hogy a közösségi ember a magánember fölé kerekedjék benne.
EnglishHe paused, and looked round the room like an orator who is about to overwhelm his audience.
Szünetet tartott, és úgy nézett végig a gyülekezeten, mint egy szónok, aki meglepő kijelentésre készül.
EnglishFear surged through Eventine, fear so terrible that for an instant it threatened to overwhelm him completely.
Félelem rohanta meg, olyan iszonyú félelem, hogy egy pillanatra majdnem engedett neki.
EnglishHe was still trying to deal with the dread and apprehension threatening to overwhelm him when he too fell asleep.
Még akkor is a rá leselkedő veszélyeken elmélkedett, amikor elnyomta az álom.
EnglishAs the moon rose to overwhelm such tiny radiances, it shone down on a scene of wild and joyful celebration.
A hold lassan az égre emelkedett és fényével túlragyogva azokat lenézett az örömteli ünnepre.
EnglishMadness buzzed inside his head, threatening to overwhelm him.
Fenyegetően zúgott a fejében a téboly, el akarta nyelni.
EnglishWhen that happens, it is a trend which is set to overwhelm our policing capacity in the West.
És ha ez bekövetkezik, az a nyugati világ rendfenntartó szerveinek képességein messze túlmutató trendhez vezet majd.
EnglishThey were able to overwhelm our outer defenses too easily.
Túl könnyen felülkerekedtek a külső védelmünkön.
EnglishPity overwhelm us all, but he's collapsed.
- Mindannyiunkat agyonnyom a sajnálat súlya, de hát összeesett.
EnglishGarp felt a peculiar kind of unfairness overwhelm him.
Garp úgy érezte, vele igazságtalanul bánik a sors.

Synonyms (English) for "overwhelming":

overwhelming
overwhelmingly