"overwhelmed" translation into Hungarian

EN

"overwhelmed" in Hungarian

EN overwhelmed
volume_up
{adjective}

overwhelmed
volume_up
túlterhelt {adj.}
I doubt this because, when I was there, Rangoon was already overwhelmed and had a number of problems which were subsequently rectified to a certain extent.
Ebben kételkedem, ugyanis amikor ott jártam, Rangoon már túlterhelt volt, és számos más probléma is jelentkezett, noha azok egy részét később valamilyen módon orvosolták.

Context sentences for "overwhelmed" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey were overwhelmed with his generosity as he laid the ground for more churches.
Odáig voltak a császár bőkezűségétől, aki még több templom alapkövét helyezte el.
EnglishParis overwhelmed, and lightened and rewarded more richly than any promise.
Párizs elárasztott, fölemelt, megjutalmazott; bőségesebben, mint bármilyen ígéret.
EnglishA high-pitched capacitor whine overwhelmed the shrill beeping of the overload warning.
A töltőberendezés éles visítása elnyomta a túltöltést jelző, figyelmeztető csipogást.
EnglishAll was said with such genteel humility that he was overwhelmed and definitely reassured.
Az angol annyi kedves szerénységgel beszélt, ami végképp megnyerte és megnyugtatta.
EnglishThe rising tide had overwhelmed her-shapeless, horrific-so that she closed herself off.
Kifinomult füle, mint ez gyakran megtörtént vele, nem tudta elkülöníteni a jelzéseket.
EnglishI merely fell silent, overwhelmed, and even contemplated stealing the pamphlet.
Csak hallgattam megilletődötten, és még az is megfordult a fejemben, hogy ellopom a röplapot.
EnglishThere was a scream, followed by another, and yet another as Krysta's guards were overwhelmed.
Üvöltés hallatszott, majd még egy és még egy, ahogy Krysta őreit sorra legyőzték.
EnglishBruno sat on the floor of the van, stunned, overwhelmed by this new perspective.
Bruno csak ült döbbenten a furgon padlóján, ahogy a dolgokat ebből az új szempontból értékelte.
EnglishFear was overwhelming me, as every sight and sound had overwhelmed me.
A félelem, a hang, a látvány ugyanúgy legázolt, mint az érzések, miket eddig átéltem.
EnglishI'm overwhelmed by the honour of meeting you,' Sparhawk said, bowing in his saddle.
Nagy megtiszteltetés megismerni önt hajolt meg Sparhawk a nyeregben.
EnglishHe heard her cry, and watched in stunned, overwhelmed silence as she ran towards him.
Hallotta kiáltását, és dühött szótlansággal nézte, ahogy rohan feléje.
EnglishThe terrible thing was that the temptation to say Yes had almost overwhelmed him.
A borzasztó az, hogy majdnem legyűrte a kísértés: mondjon igen-t.
EnglishIf the Races do not join together to stand against it, they will be overwhelmed, one by one.
Ha a fajok nem egyesülnek, hogy szembeszálljanak vele, akkor egyenként legyőzi őket.
EnglishThe money alone would have decided me, and I was overwhelmed by what had just happened.
Nem is szólva arról, micsoda hatással voltak rám az iménti események.
EnglishThe boys eyes were wide as the sights of Chyrellos overwhelmed him.
A fiú tágra nyílt szemmel tűrte, hogy Chyrellos látványözöne átcsapjon a feje felett.
EnglishHe had not merely acquired a thirst for blood but a craving that occasionally overwhelmed him.
Nemcsak csillapíthatatlan vérszomja hajtotta, hanem egyszerűen élvezte a vadászatot.
EnglishIf any of them found anything strange about me it was totally overwhelmed by my enthusiasm.
Ha éreztek is bennem valami furcsát, azt a benyomást lehengerelte túláradó lelkesedésem.
English'Never have I seen such a man as thou art,' Kim whispered, overwhelmed.
- Sohasem láttam még ilyen embert, mint te vagy - súgta Kim elámulva.
EnglishA moment later the creatures overwhelmed him and bore him to the ground.
Egy pillanattal később a lények elborították, és a földre teperték.
EnglishHe's a little overwhelmed by all this, and he's not thinking very well.
- A srácot nagyon nyomasztja a helyzet, és nem gondolkodik tisztán.