"overwrite" translation into Hungarian

EN

"overwrite" in Hungarian

See the example sentences for the use of "overwrite" in context.

Context sentences for "overwrite" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAre you sure you want to overwrite your existing kernel configuration in %1?
Biztosan felül szeretné írni a rendszermag beállításait itt: %1?
EnglishIf you select No, the PC entry will overwrite the Pilot entry.
Ha a "Nem"-et választja, a PC-s bejegyzés fogja felülírni a Pilot bejegyzését.
EnglishSelect this option to make the PDA version overwrite the PC version in case of conflict.
Válassza ezt az opciót, ha azt szeretné, hogy a kéziszámítógép adata írja felül a számítógépen levőt.
EnglishSelect this option to make the PC version overwrite the PDA version in case of conflict.
Válassza ezt az opciót, ha azt szeretné, hogy a számítógép adata írja felül a kéziszámítógépen levőt.
English%1 will not be extracted because it will overwrite an existing file.
%1 nem lesz kitömörítve, mert egy létező fájlt írna felül.
EnglishA project view named %1 already exists.Do you want to overwrite it?
Már létezik %1 nevű projketnézet.Felül szeretné írni?
EnglishDo you really want to overwrite the existing '%1' template?
Biztosan felül akarja írni a már létező '%1' sablont?
EnglishAre you sure you want to continue and overwrite this file?
Biztosan tovább szeretne lépni, és felülírja a fájlt?
EnglishShould the Pilot entry overwrite the PC entry?
Felül szeretné írni a PC-s bejegyzést a Piloton levővel?
EnglishThe file %1 already exists.Do you want to overwrite it?
Már létezik %1 nevű fájl.Felül szeretné írni?
EnglishYou can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.
Válthat a BESZÚR és az ÁTÍR mód között.
EnglishThis will overwrite your current channel file.
A folyamat felülírja az aktuális csatornafájlt!
EnglishOverwrite named regular expression %1?
Felül szeretné írni a(z) %1 reguláris kifejezést?
EnglishAre you sure you want to overwrite this cover?
Valóban szeretné felülírni ezt a borítót?
EnglishDo you really want to overwrite: %1?
Biztosan felül szeretné írni ezt a fájlt: %1?
EnglishDo you want to overwrite these files?
Felül szeretné írni ezeket a fájlokat?
EnglishDo you really want to overwrite: %1?
Biztosan felül szeretné írni ezt: %1?
EnglishDo you want to overwrite %1?
EnglishDo you want to overwrite it?
EnglishDo you wish to overwrite it?

Other dictionary words

English
  • overwrite

Even more translations in the English-Japanese dictionary by bab.la.