"overzealous" translation into Hungarian

EN

"overzealous" in Hungarian

EN overzealous
volume_up
{adjective}

overzealous (also: officious)
The Ellcrys was well intentioned, but overzealous.
Az Ellcrys folytatta a druida jó szándékú volt, de túlbuzgó.
Fiatal, jó erőben lévő, túlbuzgó, de érti a dolgát.
He, too, was concerned with the po­litical developments caused by those two overzealous policemen, but it was too late to discipline them now.
Õt is aggasztották a két túlbuzgó rendőr okozta politikai fejlemények, de túl késő volt megfegyelmezni őket.

Synonyms (English) for "overzealous":

overzealous

Context sentences for "overzealous" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe didn't answer this overzealous streak of rhetoric, and I was sorry I'd said it.
Nem válaszolt erre az ömlengő szavalatra, és én már bántam is, hogy elmondtam.
EnglishTonight, and forgive me for sounding overzealous on this one particular point...
Ma este, és elnézést, hogy ilyen túlbuzgónak hangzom, ezen a ponton...
EnglishThis raises the question: who is at fault for this supposedly overzealous regulation?
Ez felveti a következő kérdést: ki a hibás az állítólagos szabályozási túlbuzgóságért?
EnglishLet us not be overzealous, however, and let us instead give calm consideration to a definition of a hazardous product.
Ne legyünk azonban túlbuzgók, inkább gondoljuk végig ésszerűen, hogy mit értünk veszélyes termék alatt.
EnglishThere's such a thing as being overzealous, he said.
- Az is baj, ha valaki túlságosan rendes.
EnglishLoyse doubted if any sentry within or with- out the keep tonight would be overzealous on his guard duty÷in addition she had a secret exit.
Loyse nem hitte, hogy akár egyetlen őr is tisztességesen ellátná ma éjjel a feladatát különben is neki volt egy titkos kijárata.
EnglishNow it was the boat owner who dived in to drag the unconscious man up out of the water, mindful, no doubt, of what the penalty would be if the overzealous officer drowned.
Most meg a hajós ugrott az eszméletét vesztett rendőr után a vízbe, kétségkívül azon járt az esze, mit kap majd, ha az ügybuzgó rendőr vízbe fúl.
EnglishWe must halt the sell-off of the EU's family silver, which is being sacrificed to over-zealous privatisation, and we must also finally accept that the Lisbon Treaty project has failed.
Az EU családi ezüstjét sem áldozhatjuk fel tovább a privatizációs eufória oltárán, és végül el kell fogadnunk, hogy a Lisszaboni Szerződés projektje zátonyra futott.
EnglishWhen the Fascists were driven back into Huesca the Republican Army troops who held this part of the line had not been over-zealous in their advance, so that the line formed a kind of pocket.
Amikor a fasiszta csapatokat beszorították Huescába, az ezen a szakaszon küzdő köztársasági csapatok nem nyomultak előre túl lelkesen, így a frontvonal kiöblösödött.
EnglishOn the issue of data protection in particular - the protection of European citizens from overzealous measures - we have still not achieved the result that we need and that we must achieve.
Az adatbiztonság kérdésével kapcsolatban - az európai polgárok védelme az eltúlzott intézkedésekkel szemben - még mindig nem értük el azt az eredményt, amit el kell elérnünk.