"ow" translation into Hungarian

EN

"ow" in Hungarian

See the example sentences for the use of "ow" in context.

Context sentences for "ow" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBr'er Fox, Br'er Fox, whatever else Y'all do, don't th'ow me in dat briar patch!
Jaj, róka koma, róka koma, bármit megtehetsz velem, csak be ne dobj abba a tüskebokorba!
EnglishAnyway, 'ow was I ter know we was sitting on the blessed Bank of England?'
Különben is, honnan tudhattam volna, hogy az átkozott Angol Bankon ülünk?
EnglishI'm after em, not you though I would certay like to ow how you suived Mar fire, Mr.
De ha már összefutottunk, szívesen meghallgatnám, hogy miként élte túl a DyMar-beli tüzet, Mr. Dorman.
EnglishThere's a p ace ow in reece, e sast. e sea s so blue-
Ismerek egy helyet Görögországban felelte Saul , ahol a tenger olyan kék
EnglishThe answer was unexpected because it came in Duddits's voice: Ow.
A válasz váratlan volt, mert Duddits hangján érkezett: Ée!
English'My servants will convey you and your companions to safe quarters, and we shall consider this matter further on the mOrrOW.'
A szolgálóim a szállásukra vezetik önöket, és reggel majd visszatérünk a témára.
EnglishOw! she screamed, grabbing futilely at his fist.
- Au! - vinnyogta Myrtle, és kapdozott a haját markoló ököl után.
EnglishA chorus of ow's and aie's went up from the audience.
A "hűha" és a "jaj" kórusa szólalt meg a közönség soraiból.
EnglishOw!" All the staff got to know the plucky, young volunteer.
Minden dolgozó ismerte a merész fiatal önkéntest.
English'Ow d'yer aim ter get up ter Newcastle?' he asked then.
Hogy akarsz Newcastle-ba jutni? kérdezte.
EnglishOh, you both feel the pains-- ow-- of loss.
Mindkettőtök érzi a fájdalmat-- au-- a veszteségtől.
EnglishBe care-ful that the sweet-ness of your pleas-we does not turn to-morr-ow in-to the bit-ter-ness of re-pent-ance!
Ámbár halott fáradt voltam, és alig tudtam a szememet nyitva tartani, mégis mindent elkövettem, hogy ébren maradjak.
EnglishWhas wrong wi ow it is now, Cherrytart?
Mi bajod van már megint, pitécském?
EnglishRodney King, who said Ow, ow, ow!
English'^ow I'll show you something else.
EnglishFor rees a jorrigoo fe-ELL-OW-
EnglishOw, you're hurting me, you're ... oh!
EnglishI knew as ow youd like this.
EnglishH[ow long have I kept your secret?
English'Ow, ow, ow!' he cried.

Other dictionary words

English
  • ow

Even more translations in the English-Vietnamese dictionary by bab.la.