"owe me" translation into Hungarian

EN

"owe me" in Hungarian

See the example sentences for the use of "owe me" in context.

Similar translations for "owe me" in Hungarian

to owe verb
Hungarian
me pronoun
Hungarian

Context sentences for "owe me" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn any case, Delisp, I believe you owe me a rather substantial Payment right now.
Mindenesetre úgy sejtem, kedves hölgyem, hogy egészen szép summával tartozol nekem.
EnglishI hat's ten bucks you owe me, Mr. Secretary, Adler thought behind an im- passive face.
Jössz nekem egy tízessel, miniszter úr, nyugtázta magában szenvtelen arccal Adler.
EnglishI could say that I think you and your two colleagues will probably owe me lunch after this.
Azt hiszem, Ön és két kollégája ezek után alighanem tartoznak nekem egy ebéddel!
EnglishThey'll owe me a favor for telling them how to get the man who helped him.
Még én teszek nekik szívességet azzal, hogy elárulom, hol találják meg Remus cinkosát.
English. or If you come to Morija, I win set Claim on you and let you work off that year you owe me.
De ha meghallom, hogy betetted a lábad Morijába, hajtóvadászatot indítok utánad.
EnglishYou owe me no thanks-it is easier to do on another's head than my own, Morgaine said.
- Nem tartozol köszönettel - másnak könnyebb megcsinálni, mint magamnak - mondta Morgaine.
EnglishIf you don't cover your draw each month, then you owe me the balance.
Ha nem tudod minden hónapban fedezni a fizetésedet, akkor nekem tartozol a különbözettel.
EnglishYou owe me nothing, Fleet, Riven said as he began to rifle the easterner's cloak.
Nem tartozol semmivel, Fleet mondta az orgyilkos, miközben módszeresen átkutatta a keleti harcos ruháját.
EnglishMy time has come and you owe me but one obeisance only.
Az én időm elérkezett, és most már csak egyetlen szolgálattal tartozol nekem.
EnglishBut third time pays for all, and by the Rule of Three you owe me a third.
De a harmadik a döntő, a Hármak Törvénye alapján tartozol nekem egy harmadik feladat végrehajtásával.
EnglishOff to do that history homework you owe me since yesterday?
Mész megírni a történelem házi feladatot,...amivel tegnap óta tartozol?
English`Look, Lightner, you owe me some answers,' Michael said.
Ide figyeljen, Lightner, nem tartozik nekem néhány válasszal? érdeklődött.
EnglishI can't collect money if the people who owe it to me are dead or doing time.
Én meg se a kóterból, se a földből be nem hajthatok.
EnglishI cannot say you owe me this for saving your life...
Nem mondhatom, hogy ezzel tartozik nekem, amiért megmentettem az életét...
EnglishYou still owe me big-time for flaking on me and kicking me in the head.
Még mindig adósom vagy, mert ellenkeztél és megütöttél.
EnglishYou know, the guide said, you still owe me three hundred gold pieces.
Tudjátok, még mindig tartoztok nekem háromszáz arannyal.
EnglishAnd before you go, you still owe me money for the phone bill.
És mielőtt elmennél, még tartozol nekem a telefonszámláért.
EnglishThat's one more you owe me, Martel,' Sparhawk
Még eggyel tartozol nekem, Martel morogta összeszorított foggal Sparhawk.
EnglishNot what you owe me and Die gentlemen at Flint's, sir.
Sokkal többel tartozol nekem meg az úriembereknek a Flints-ben.
EnglishDon't owe very much to me, said Superintendent Battle.
Nekem ugyan nem tartozik sokkal mondta erre Battle főfelügyelő.

Other dictionary words

English
  • owe me

More translations in the German-English dictionary.