"owe you" translation into Hungarian

EN

"owe you" in Hungarian

See the example sentences for the use of "owe you" in context.

Similar translations for "owe you" in Hungarian

to owe verb
Hungarian
you pronoun
Hungarian

Context sentences for "owe you" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is one other thing you owe, Mr. Holder, said Sherlock Holmes rather sternly.
Még valamivel tartozik, Holder úr mondta Sherlock Holmes meglehetősen szigorúan.
EnglishIf SIS II ever sees the light of day, then we will owe much to you, Mr Coehlo.
Ha a SIS II. egyszer megszületik, akkor sokkal tartozunk majd Önnek, Coehlo úr.
EnglishIn any case, Delisp, I believe you owe me a rather substantial Payment right now.
Mindenesetre úgy sejtem, kedves hölgyem, hogy egészen szép summával tartozol nekem.
EnglishI would say that you owe Lord Vanion an apology, Annias,' Dolmant said pointedly.
Szerintem tartozik egy bocsánatkéréssel Lord Vanionnak, Annias figyelmeztette Dolmant.
EnglishI hat's ten bucks you owe me, Mr. Secretary, Adler thought behind an im- passive face.
Jössz nekem egy tízessel, miniszter úr, nyugtázta magában szenvtelen arccal Adler.
EnglishHe says, You testify against Alderman Martinez, and we'll owe you, Joey.
Azt mondja, "Tanúsíts Martinez városatya ellen, és örökké adósaid leszünk, Joey."
English. or If you come to Morija, I win set Claim on you and let you work off that year you owe me.
De ha meghallom, hogy betetted a lábad Morijába, hajtóvadászatot indítok utánad.
EnglishI owe you one, Tony, Ryan told the British Prime Minister with a salute of his wineglass.
Jövök magának eggyel, Tony mondta Ryan a brit miniszterelnöknek egy pohár bor mögül.
EnglishI owe you a debt of thanks for giving me your son for so loyal a Companion.
Köszönetet kell mondanom, amiért nekem adtad hűséges társamul a fiadat.
EnglishIf I am alive, if I have rediscovered the joy of living, I owe it to you.
Hogy én életben vagyok, hogy visszanyertem az életszeretetemet, azt Önöknek köszönhetem.
EnglishYou owe me no thanks-it is easier to do on another's head than my own, Morgaine said.
- Nem tartozol köszönettel - másnak könnyebb megcsinálni, mint magamnak - mondta Morgaine.
EnglishI think--I don't know yet--I think I owe you even more now than before.
Azt hiszem bár még nem tudom , de azt hiszem, most még többel vagyok adósa, mint eddig.
EnglishIn conscience I owe you a thousand crowns, for I really ought to go halves with you.
- Tulajdonképpen adósa vagyok ezer tallérral, mert úgy gondoltam, mintha felesben játszanánk.
EnglishMenion Leah, we owe you more than we can ever hope to give back.
Menion Leah, többel tartozunk neked, mint amennyit valaha is törleszteni tudnánk!
English'I owe you my life and I haven't been anything but a pain in the tail to you.
Az életem köszönhetem magának, és közben csak púp vagyok a hátán.
EnglishI think I owe it to you to explain the facts connected with the death of Father Gorman.
Úgy érzem, kötelességem elmondani Gorman atya halálának körülményeit.
EnglishThen, even now, I owe you a debt of gratitude, monsieur, said the banker's wife.
- No lám - mondta a bankárné -, máris hálával tartozom önnek?
EnglishThey feel they owe you a debt of gratitude they'll never be able to repay.'
Õk érzik úgy, hogy olyan hálával tartoznak önnek, amelyet sohasem fognak tudni egészen leróni.
EnglishAny attempt to cheat me of what you owe would end very badly for you.
Nagyon pórul járhatsz, ha megpróbálsz kisemmizni abból, amivel tartozol.
English'Faith, I'm glad to meet ye then; an' I owe you some thanks for bringing back the boy.'
- Istenemre, örülök, hogy találkozom önnel; és köszönettel tartozom, hogy visszahozta a fiút.

Other dictionary words

English
  • owe you

In the Japanese-English dictionary you will find more translations.