"owing to the" translation into Hungarian

EN

"owing to the" in Hungarian

See the example sentences for the use of "owing to the" in context.

Similar translations for "owing to the" in Hungarian

to owe verb
Hungarian
to preposition

Context sentences for "owing to the" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf Giselle cried out, it would probably not be heard, owing to the noise of the plane.
Ha Giselle netán felkiált is, ezt a gépzajban valószínűleg nem hallja meg senki.
EnglishShe knew there was quite a bit owing, but then he was just back from Egypt.
Tudta, hogy van egy kis elmaradása, de hiszen csak most érkezett haza Egyiptomból.
EnglishOf all the client species owing allegiance to the Soro, the Gello were special to Krat.
A soróknak felesküdött kliensfajok között a gellók speciális helyzetben voltak.
EnglishIt is a crucial time owing to the entry into force, finally, of the Treaty of Lisbon.
Ez rendkívül fontos időszak, mert végre hatályba lép a Lisszaboni Szerződés.
EnglishOf the beach itself little could be seen from the top owing to the overhang of the cliff.
A part maga kevéssé volt látható fentről, mert a szikla szinte egészen elfedte.
EnglishAs usual, completely innocent people were being arrested owing to police bungling.
Ahogy már lenni szokott, teljesen ártatlan embereket tartóztattak le rendőri baklövésből.
EnglishThat figure is, however, expected to rise owing to that under-reporting.
Ez a szám azonban - a bejelentés hiányosságaiból adódóan - várhatóan emelkedni fog.
EnglishHowever, I voted against the report, owing to its pro-abortion stance.
Mindazonáltal a jelentés ellen szavaztam, annak abortuszpárti állásfoglalása miatt.
EnglishThe east shore of Lake Quyvern is unsafe owing to mires and bogs and morasses.
- A Quyvern-tó keleti partja nagyon veszélyes az ingoványos, lápos és mocsaras területek miatt.
EnglishOwing to her ignorance of Arabic, it was not even possible to ask questions.
Tekintettel arra, hogy nem tud arabul, lehetetlen kérdezősködnie.
EnglishOwing to the illegibility of the late Count's handwriting, the business was a slow one.
A kézírás olyan nehezen volt olvasható, hogy Anthony lassan haladt.
EnglishIt looked very simple owing to the expensive severity of its line.
Az a fajta ruha volt, amely egyszerűen hatott, rendkívül költséges puritán szabása miatt.
EnglishShe said, Owing, Mr. Poirot, to the machinations of a snake in the grass.
Valóban, Mr. Poirot, egy alattomos személy fondorkodásának hála.
EnglishA Mercedes-Otto that was on the scene got clear away owing to that block.
És hála a torlasznak, egy Mercedes-Otto megugrott a helyszínről.
EnglishThe way ahead is difficult, if not impossible, owing to the failure of the presidential election.
Az előrevivő út nehéz, ha nem lehetetlen, az elnökválasztás kudarca miatt.
EnglishThe negotiation wasn't easy, and Sam came away owing more than he cared.
Az alku nem volt könnyű, és Sam több kötelezettséggel távozott, mint amennyivel szeretett volna.
EnglishAnd it seems that owing to this decision Croatia may be rewarded with fast-track negotiations.
És úgy tűnik, e döntés jutalmául Horvátország gyorsított eljárású tárgyalásokban részesül.
EnglishIt was believed that they were seven devils, who, owing to his sanctity, could not cross his threshold.
Mondják, hét démon volt ez, akiket küszöbéhez igézett szentségének erejével.
EnglishIt's entirely owing to your father's important position and the influence of your Aunt Rosamond.
Csak apád pozíciójának és Rosamond nénéd közbenjárásának köszönheted.
EnglishDentist, said Lady Selina, rather indistinctly, owing to muffin.
Fogorvos válaszolta Lady Selina elég nehezen érthetően, aminek a vajassütemény volt az oka.

Other dictionary words

English
  • owing to the

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-French dictionary.