"own" translation into Hungarian

EN

"own" in Hungarian

volume_up
own {noun}
volume_up
own {adj.}
HU

EN own
volume_up
{noun}

1. "a room of my own"

I could have gone to my death with none knowing I had borne a child to my own brother.
Úgy halhattam volna meg, hogy senki sem tudta: gyermeket szültem tulajdon öcsémnek.
In the end, perhaps, not only great natural forces, but the work of our own hands may destroy it.
Lehet, hogy nem a nagy erők, hanem a tulajdon kezünk munkája pusztítja majd el.
Pangborn, Fullerton, Samuels, the Williams woman, your own wife.
- Pangborn, Fullerton, Samuels, ez a nőce, ez a Williams nevű... de még a tulajdon felesége is.

Synonyms (English) for "own":

own

Context sentences for "own" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLooking up, he saw six mages approach their own crystals and lay hands on them.
Felnézve hat mágust látott, ahogy kezeiket kristályaikra teszik és belebámulnak.
EnglishDo you think I cannot remember when you took Amadeo, dying, into your own arms?
Gondolod, hogy nem emlékszem arra, amikor a karjaidba vetted a haldokló Amadeót?
EnglishIf we do not put this issue on the agenda, it will soon make its own way there.
Ha ezt a kérdést nem vesszük napirendre, hamarosan maga harcolja ki az utat oda.
EnglishLike her mother, she had her own mind; like Jenny Fields, she kept her own name.
Irving a Garp szerint a világ--gal futott be (The World According to Garp, 1978).
EnglishNow he could hear another wind — a high, roaring wind inside his own head.
Most egy másfajta szélzúgást is hallott - a fejében belül tomboló vad szélvihart.
EnglishBefore getting her own lunch Lucy went to the telephone and rang up Miss Marple.
Mielőtt hozzálátott volna az ebédjéhez, Lucy felhívta Miss Marple-t telefonon.
EnglishAnd now he was face to face with a furious enemy, little less than his own size.
S ő most itt állt szemtől szemben ádáz ellenfelével, aki alig volt kisebb, mint ő.
EnglishHere on the third floor, southwest corner, in a room of her own, sits ATX-12-23.
ATX 12-23 az épület délnyugati szárnyának második emeletén lévő szobájában ül.
EnglishShe went on imitating them for her own amusement, well into the Great Depression.
Aztán a maga örömére tovább utánozta őket, még a Nagy Válság kellős közepén is.
EnglishA battered hand-axe seemed to find its own way from his belt into his other hand.
Az övén fityegő megviselt harci balta mintha magától talált volna utat a markába.
EnglishArms open, Dorraine floated toward her two guests like Beauty's own embodiment.
Dorraine kitárt karral siklott vendégei felé, akár maga a megtestesült Szépség.
EnglishHer own spindle began to twirl again, and the reel sank slowly toward the floor.
- A fiatalasszony orsója ismét pörögni kezdett, s a kerék lassan megindult lefelé.
EnglishFor it is one I dare not risk falling into other hands, even to save my own life.
Ezt a követ nem merném mások kezébe adni, még azért se, hogy az életemet mentsem.
EnglishIt was my own question, and I had no answer; but from somewhere, the answer came.
Magam is ezt kérdeztem, s nem volt rá válaszom; ám valahonnan megjött a válasz.
EnglishIn my own country the schools do fantastic work in the area of the green flag.
Hazámban az iskolák remek munkát végeznek a környezettudatosságra nevelés terén.
EnglishThere was more for a holiday tunic for Arthur-it was her own wedding gift to him.
Ám jut belőle még Arthurnak is egy ünneplő zubbonyra - ez lesz az ő nászajándéka.
EnglishThe CO looked at his own fire-control director and the four red solution lights.
A parancsnok a tűzvezérlési tisztre és a négy vörös készenléti lámpára nézett.
EnglishLancelet took her hands in his own for a moment; then he bent and kissed them.
- Lancelet megfogta Morgaine mindkét kezét, majd lehajolt, és megcsókolta őket.
EnglishAnd then, still four hundred yards from his own house, the birds just stopped.
És ekkor, alig négyszáz yardnyira a házától, a madárerdő egyszer csak megszűnt.
EnglishWe don't trust the judgment of teachers enough to let them loose on their own.
Mert nem bízunk eléggé a tanárok ítélőképességében, hogy szabadon dönthessenek.

Other dictionary words