"own accord" translation into Hungarian

EN

"own accord" in Hungarian

See the example sentences for the use of "own accord" in context.

Similar translations for "own accord" in Hungarian

own noun
Hungarian
own adjective
Hungarian
to own verb
accord noun
to accord verb

Context sentences for "own accord" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe pen flew back and forth and up and down, seeming to do so of its own accord.
A toll le-föl, jobbra-balra siklott a papíron, szemlátomást a maga akarata szerint.
EnglishThe crowd grew quiet of its own accord now, hardly making any noise at all.
A tömeg most a saját jószántából elcsendesedett, alig lehetett valami zajt hallani.
EnglishWould he ever have expected Ancient Evelyn to leave the house of her own accord?
Nem számított rá, hogy Ó Evelyn önszántából kitegye a lábát hazulról.
EnglishEverybody was all dressed up, and Queen Mary put her head on the block of her own accord.
Mindenki cifra ruhát viselt, és Mária királynő önként hajtotta a bárd alá a fejét.
EnglishHalfway down the hall, she got the idea and began to come with him of her own accord.
Félúton a pincelejárat felé Elise felfogta, miről is van szó, s akkor már magától ment.
EnglishAnd here he was prepared of his own accord to sit down for a few minutes' chat.
És aki most saját jószántából hajlandó leülni pár perces csevegésre.
English`But the Jackal must realise of his own accord that it is all over,' protested Montclair.
De hát a Sakál maga is be fogja látni, hogy a dolognak vége ágált Montclair.
EnglishNext morning, however, the people began to leave the barricades of their own accord.
Másnap reggel aztán a munkások maguktól kezdték elhagyni a barikádokat.
EnglishPaulson's finger had moved, seemingly of its own accord, but training had simply taken over.
A golyó szétrobbant az ütközéstől, szabályosan letépve az arcot a koponyáról.
EnglishTurkey must tackle these issues and dismantle these deficits of its own accord.
Törökországnak megoldást kell találnia e kérdésekre és magától pótolnia kell e hiányosságokat.
EnglishHis chant began to open on its own accord a rich and very physical poetry of crafted reflections.
A dal kezdett kitárulkozni; a míves reflexiók gazdag és fizikus költészete lett.
EnglishThe markets had sprung up of their own accord, mainly in the eastern sections of Berlin.
A piacok gombamód tűntek elő a semmiből, főként Berlin keleti részében.
EnglishThe curls seemed to fall into locks, and arranged themselves of their own accord around her face.
A fürtök tincsekké álltak össze, és laza hullámokba rendeződtek az arca körül.
EnglishBesides, he might lose it - it might even vanish of its own accord like fairy gold.
Ráadásul el is veszítheti, sőt eltűnhet, mint a mesebeli arany.
EnglishHis gullet had shut up of its own accord, or the beer had missed his mouth.
A nyelőcsöve magától bezárult, vagy a sör nem találta a száját.
EnglishWhy, then, had peoples of those outlying areas not already begun to grow them of their own accord?
De vajon miért nem kezdték meg e növények termesztését e vidékek lakói saját maguktól?
EnglishYou did not, I think, go to the police of your own accord.
Úgy tudom, nem önszántából ment a rendőrségre szólt közbe kellő tapintattal Poirot.
EnglishShe had left of her own accord as she had not cared for the type of work.
Saját, jószántából hagyta ott, mert nem tetszett neki a munka.
EnglishFifteen minutes later, Bunny's awareness bobbed to the surface of its own accord.
= Tizenöt perc múlva a tudata magától felszínre bukkant.
EnglishSeemingly of their own accord, Jak's hands from time to time went to his chest, to the scars.
A keze időről-időre a mellkasára tévedt, ahol a heg éktelenkedett.

Other dictionary words

English
  • own accord

In the English-Finnish dictionary you will find more translations.